Sökning: "Hans Danielsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Hans Danielsson.

 1. 1. A Central Rapidity Straw Tracker and Measurements on Cryogenic Components for the Large Hadron Collider

  Detta är en avhandling från Hans Danielsson, div PPE, CERN, CH-1211 Geneva 23, Switzerland

  Författare :Hans Danielsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical instrumentation; tracker; transsition radiation; LHC; cryogenics; superconducting; Metrology; helium; Metrologi; fysisk instrumentering; Fysicumarkivet A:1997:Danielsson;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two parts in which two different aspects of the Large Hadron Collider (LHC) Project are discussed. The first part describes the design of a transition radiation tracker (TRT) for the inner detector in ATLAS. In particular, the barrel part was studied in detail. The barrel TRT consists of 52 544 1. LÄS MER

 2. 2. Skönhetsdyrkare och socialdemokrat. Studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Lennart Leopold; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Carl David af Wirsén; August Strindberg; K. G. Ossian-Nilsson; Oscar Levertin; Verner von Heidenstam; Ola Hansson; Vilhelm Ekelund; Fredrik Böök; Anna Branting; Pierre Bourdieu; The Strindberg Feud; anti-semitism; early Swedish working-class movement; literary field 1880-1911; avantgarde; literary criticism; Journalism; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning Bengt Lidforss (1868–1913) växte upp i ett konservativt professorshem i Lund. Han var mycket intelligent, och till att börja med var han också en lika skötsam som framgångsrik student. Han tog en omfattande och mycket uppmärksammad filosofie kandidatexamen redan vid 19 års ålder. LÄS MER