Sökning: "Hans Borg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Hans Borg.

 1. 1. Trace metals in Swedish forest lakes : factors influencing the distribution and speciation in water

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hans Borg; Uppsala universitet.; [1988]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den svenska sporthjälten : Kontinuitet och förändring i medieberättelsen om den svenska sporthjälten från 1920-talet till idag

  Detta är en avhandling från Malmö : Idrottsforum.org

  Författare :John Hellström; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sports; hero; star; narrative; media; national identity; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : This thesis examines the media construction of five Swedish sports heroes, active from the 1920’s to the beginning of the 2000’s. The analyses are based on the assumption that sports heroes are social products that reflect the dominating ideals and values of a society or culture, and that the media plays an important role in this process. LÄS MER