Sökning: "Hans Öjmyr"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hans Öjmyr.

  1. 1. Kungliga teaterns scenografi under 1800-talet

    Författare :Hans Öjmyr; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Kungliga Operan; Scenografi; historia; Sverige; 1800-talet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER