Sökning: "Hannerz"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Hannerz.

 1. 1. Performing Punk : Subcultural Authentications and the Positioning of the Mainstream

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Sociology

  Författare :Erik Hannerz; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; subculture; punk; mainstream; authentication; style; identity; cultural sociology; ethnography; convex; concave; patterns of meaning;

  Sammanfattning : This thesis is about how and in opposition to what punk is defined and lived out by punks in Sweden and Indonesia. Arguing against the previous research’s presumption that subcultural meaning constitutes a single set of meaning, this study points to two patterned sets of meanings, each constructed out of several different definitions of the mainstream as well as the subcultural authentic. LÄS MER

 2. 2. Making water information relevant on local to global scale – the role of Information Systems for Integrated Water Management

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

  Författare :Fredrik Hannerz; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Integrated water management; hydrology; environmental information systems; environmental monitoring; land cover; GIS; Sweden; Baltic Sea; European Union; global water; global change; Water Framework Directive; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Physical geography; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Naturgeografi; Physical Geography; naturgeografi;

  Sammanfattning : Relevant information is essential for finding solutions in Integrated Water Management (IWM). Complex water systems and a need for increasing integration of sectors, actors and scales in IWM require new methods for developing and managing such information. LÄS MER

 3. 3. Structural studies of some commensurate and incommensurate complex niobium and tantalum oxides

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Hillevi Hannerz; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Soulside : inquiries into ghetto culture and community

  Detta är en avhandling från Chigago : University of Chicago Press

  Författare :Ulf Hannerz; [1969]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Afroamerikaner; historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Interkulturell förståelse i engelskundervisning - en möjlighet

  Detta är en avhandling från Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, 205 06 Malmö, Sweden

  Författare :Ulla Lundgren; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical cultural awareness.; citizenship education; curriculum theory; national guidelines; language teachers; intercultural communicative competence; Intercultural understanding; culture in foreign language teaching and learning; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Engelskundervisning; Interkulturell kommunikativ kompetens; Interkulturell kommunikation; Språk- och kulturdidaktik; Språklärare - Sverige; Grundskolan; Curriculum theory; National guidelines; Language teachers; Intercultural communicative competence;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Idag behöver människor som talar, tänker och lever på olika sätt mer än någonsin kunna kommunicera med varandra. Ett självklart språk för dessa kontakter är för en svensk ofta engelska. Det lär sig varje elev under minst tio år i vår skola. LÄS MER