Sökning: "Hanna"

Visar resultat 1 - 5 av 259 avhandlingar innehållade ordet Hanna.

 1. 1. To give birth in water

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Science and Education, Södersjukhuset

  Författare :Hanna Úlfsdóttir; Hanna Ulfsdottir; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; Sophiahemmet Högskola.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study waterbirth in a Swedish context and to bring focus on clinical outcomes and women’s experiences associated with waterbirth. The literature describes advantages for women giving birth in water like relaxation and a positive birth experience. LÄS MER

 2. 2. Säg inte mötesplats! – Teater och integration i ord och handling

  Detta är en avhandling från Hanna Wittrock, avdelningen för socialantropologi

  Författare :Hanna Wittrock; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teater; rollspel; institutionsteater; teaterantropologi; magiskt tänkande; performance; modebaserad diskursanalys; senmodern Hermeskultur;

  Sammanfattning : ”Alltså säg inte mötesplats! Och möjlighet! Alltså dom här M-orden har jag egentligen lite svårt för liksom. Och mångkultur!” Tjänstemannen blir plötsligt irriterad. Hon brinner för mångfald i kulturlivet, men retoriken, orden och jargongen gör henne frustrerad. LÄS MER

 3. 3. Innovation for tackling grand challenges : Cleantech industry dynamics and regional context

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Hanna Martin; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-11-02]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic geography; regional innovation systems; regional innovation policy; regional path development; innovation system failures; socio-technical transitions; grand challenges; cleantech; Transformative change; Sweden;

  Sammanfattning : Grand challenges such as climate change put focus away from innovations and innovation policy as engines of economic growth towards fulfilling societal goals and sighting sustainable development. The literature on the geography of innovation has provided valuable insights on innovation activities of firms and industries and how they are positively influenced by co-location. LÄS MER

 4. 4. Predictors of Verbal Memory Deficits from Temporal Lobe Surgery in Epilepsy. : Improving patient selection by investigation of methods used for predicting verbal memory following surgery

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Hanna Ljung; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :Verbal memory; TLE; TLR; verbal memory tests; depth electrodes; 7 Tesla MRI; fMRI;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Acute Pancreatitis. Biomarkers and radiology assessment

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Hanna Sternby; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute pancreatitis; severity grade; Biomarkers; morphology; classification; radiology assessment; Acute pancreatitis; severity grade; Biomarkers; morphology; classification; radiology assessment;

  Sammanfattning : Background: Acute pancreatitis (AP) is a common and potentially severe disease. Early identification of severity grade is crucial for the outcome of the patient. For study approaches and comparison of inter-institutional data the AP patients need to be uniformly classified. LÄS MER