Sökning: "Hanna"

Visar resultat 1 - 5 av 253 avhandlingar innehållade ordet Hanna.

 1. 1. Säg inte mötesplats! – Teater och integration i ord och handling

  Detta är en avhandling från Hanna Wittrock, avdelningen för socialantropologi

  Författare :Hanna Wittrock; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teater; rollspel; institutionsteater; teaterantropologi; magiskt tänkande; performance; modebaserad diskursanalys; senmodern Hermeskultur;

  Sammanfattning : ”Alltså säg inte mötesplats! Och möjlighet! Alltså dom här M-orden har jag egentligen lite svårt för liksom. Och mångkultur!” Tjänstemannen blir plötsligt irriterad. Hon brinner för mångfald i kulturlivet, men retoriken, orden och jargongen gör henne frustrerad. LÄS MER

 2. 2. Innovation for tackling grand challenges : Cleantech industry dynamics and regional context

  Detta är en avhandling från Hanna Wittrock, avdelningen för socialantropologi

  Författare :Hanna Martin; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-11-02]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic Geography; Regional innovation systems; Regional innovation policy; Regional path development; Innovation system failures; Socio-technical transitions; Grand challenges; Cleantech; Transformative change; Sweden; economic geography; regional innovation systems; regional innovation policy; regional path development; innovation system failures; socio-technical transitions; grand challenges; cleantech; transformative chang; Sweden;

  Sammanfattning : Grand challenges such as climate change put focus away from innovations and innovation policy as engines of economic growth towards fulfilling societal goals and sighting sustainable development. The literature on the geography of innovation has provided valuable insights on innovation activities of firms and industries and how they are positively influenced by co-location. LÄS MER

 3. 3. Predictors of Verbal Memory Deficits from Temporal Lobe Surgery in Epilepsy. : Improving patient selection by investigation of methods used for predicting verbal memory following surgery

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Hanna Ljung; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :Verbal memory; TLE; TLR; verbal memory tests; depth electrodes; 7 Tesla MRI; fMRI;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Acute Pancreatitis. Biomarkers and radiology assessment

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Hanna Sternby; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute pancreatitis; severity grade; Biomarkers; morphology; classification; radiology assessment; Acute pancreatitis; severity grade; Biomarkers; morphology; classification; radiology assessment;

  Sammanfattning : Background: Acute pancreatitis (AP) is a common and potentially severe disease. Early identification of severity grade is crucial for the outcome of the patient. For study approaches and comparison of inter-institutional data the AP patients need to be uniformly classified. LÄS MER

 5. 5. Green neighbourhood environments - Implications for health promotion, physical activity and well-being

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Hanna Weimann; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Green space; Health; Public Health; Epidemiology; Qualitative Research;

  Sammanfattning : Befolkningen växer och andelen som vill bo i städer ökar stadigt vilket skaparbehov av ny mark att bygga bostäder på. Tidigare har de flesta städer och orterutvecklats genom att växa utåt, vilket har lett till förlust av naturområden ochjordbruksmark och ökat beroendet av bilar. LÄS MER