Sökning: "Hanna Lindberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hanna Lindberg.

  1. 1. Engineering of Affibody molecules targeting the Alzheimer’s-related amyloid β peptide

    Författare :Hanna Lindberg; Stefan Ståhl; John Löfblom; Caroline Ekblad; Sara Snogerup Linse; KTH; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Affibody molecules; Alzheimer’s disease; AD; amyloid beta; ; combinatorial protein engineering; staphylococcal surface display; Biotechnology; Bioteknologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER