Sökning: "Hanna Larsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Hanna Larsson.

 1. 1. Förarstöd för lägre bränsleförbrukning och minskade emissioner. Utvärdering av två system

  Detta är en avhandling från Lunds Universitet, Tekniska högskolan i Lund, Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Hanna Larsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; bränsleförbrukning; emissioner; körmönster; Förarstöd; körstil; accelerationer; vägval;

  Sammanfattning : Det krävs åtgärder på flera nivåer för att minska utsläppsnivåerna från vägtrafiken. I denna uppsats studeras möjligheten att använda förarstöd för att minska den totala bränsleförbrukningen och emissionerna. LÄS MER

 2. 2. Population Genetics and Genome Organization of Norway Spruce

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Larsson; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Picea abies; demographic history; linkage disequilibrium; HMPR; Biologi med inriktning mot evolutionär funktionsgenomik; Biology with specialization in Evolutionary Functional Genomics;

  Sammanfattning : Understanding the underlying genetic causes of adaptation to local conditions is one of the main goals of population genetics. A strong latitudinal cline in the phenotypic trait of bud set is observed in present day populations of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst). LÄS MER