Sökning: "Hanna Björck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hanna Björck.

  1. 1. Vessel wall integrity influence of genetics and flow

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Hanna Björck; Toste Länne; Per Eriksson; Sverker Jern; [2012]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Cardiovascular disease (CVD) is the major cause of death worldwide. Underlying causes, such as atherosclerosis and hypertension, are associated with remodeling of the vessel wall ultimately leading to loss of structural integrity. There are a number of factors that can influence vascular remodeling and hence structural integrity. LÄS MER