Sökning: "Hanna Åkerblom"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hanna Åkerblom.

  1. 1. Retinal morphology and function in prematurely-born children at school age

    Författare :Hanna Åkerblom; Gerd Holmström; Anne Fulton; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :Retinopathy of prematurity; Prematurity; Retinal development; OCT; Fullfield ERG; Multifocal ERG; Ophtalmology; Oftalmiatrik;

    Sammanfattning : Preterm birth may lead to complications during the neonatal period that can cause visual dysfunctions. Retinopathy of prematurity (ROP) and neurological complications are well known reasons for visual dysfunctions, but preterm children with no or only mild ROP and no evident neurological problems may also be affected visually when they grow up. LÄS MER