Sökning: "Hammelev"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Hammelev.

  1. 1. Förhandlingar om kulturföremål : Parters intressen och argument i processer om återförande av kulturföremål

    Författare :Mikael Hammelev Jörgensen; Mattias Legnér; Göteborgs universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Conservation HGO ; Kulturvård HGO ;

    Sammanfattning : .... LÄS MER