Sökning: "Hammarby Sjöstad"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Hammarby Sjöstad.

 1. 1. Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering : Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen

  Författare :Anna Green; Kajsa Ellegård; Jonas Anshelm; Annika von Schelée; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Samhällsplanering; fysiskplanering; stadsbyggnad; förnybar energi; solfångare; solceller; energisnålt boende; lågenergihus; ekologiskt byggande; Hammarby Sjöstad; Västra Hamnen; Settlement studies; Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : Planeringsprocessen av två svenska stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö, med mål att nå hållbar energianvändning (förnybar energi och energisnåla hus), analyseras från vision till uppföljning. En ambition i bägge stadsdelarna var att bli internationella exempel på miljöanpassat byggande och boende, med ny teknik och förändring av de boendes beteende som strategier för att nå målen. LÄS MER

 2. 2. Planning, Projects, Practice : A Human Geography of the Stockholm Local Investment Programme in Hammarby Sjöstad

  Författare :Jonas R Bylund; Elisabeth Lilja; Bo Lenntorp; Stefan Anderberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Stockholm; LIP; Hammarby Sjöstad; Sustainability; Innovation; Planning; Policy; Translation; Actor-Network Theory; Laboratory; Project; Urban Specialists; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Programmes and policies to support ecological sustainable development and the practice of implementation is a question of innovation rather than known and taken for granted procedure. This thesis argues a priori models concerning stability in the social sciences, and human geography especially, are less able to help us understand this practice and planning in such unstable situations. LÄS MER

 3. 3. Industrial ecology for sustainableurban development- the case of Hammarby Sjöstad

  Författare :Sofie Pandis Iveroth; Fredrik Gröndahl; Baas Leo; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell ekologi; Industrial Ecology;

  Sammanfattning : Today, more than half the world’s population lives in cities largely dependent on resources and ecosystem services from outside their physical boundaries. Correspondingly, urban resource needs and waste generation have serious worldwide ecological consequences, and urban areas have become a primary driver of environmental change. LÄS MER

 4. 4. Berättelser om den öppna planlösningens arkitektur : En studie av bostäder, boende och livsstil i det tidiga 2000-talets Sverige

  Författare :Maja Willén; Peter Gillgren; Catharina Nolin; Espen Johnsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; open plan; dwelling; architecture; domestic architecture; lifestyle; class; narrative; discourse analyses; Stockholm; Hammarby sjöstad; öppen planlösning; bostad; arkitektur; livsstil; klass; berättelse; diskursanalys; Stockholm; Hammarby sjöstad; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : Since the beginning of the 21st century the open plan dwelling, i.e. open connections between reception areas and kitchen, has become an increasingly popular form of housing in Sweden. LÄS MER

 5. 5. From energy efficiency to integrated sustainable urbanism in residential development in China

  Författare :Zhichang Cai; Ronald Wennersten; Getachew Assefa Wondimagegnehu; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; China; Green Building; New Cave house; Eco-office; Mass-Housing; Green Residential Development; Industrial Ecology; Landsea Housing Project; Hammarby Sjöstad; Systems Thinking; Industrial engineering and economy; Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : China has adopted Sustainable Development as a national strategy for all industries. In civil construction sector, sustainability is regarded as the development of Green Building in China. Since 2000, China has introduced a series of policies and laws to promote Green Building. LÄS MER