Sökning: "Hagar"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Hagar.

 1. 1. The Novgorod kabala books of 1614-1616 : text and commentary

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell international

  Författare :Hagar Sundberg; Stockholms universitet.; [1982]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis

  Detta är en avhandling från Berlin/New York : Walter de Gruyter

  Författare :Camilla Hélena von Heijne; Ersta Sköndal högskola.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bible; Biblical Studies; Genesis; Judaism; Early Jewish Interpretation; Jewish Reception History of the Bible; Angel of the Lord God; Messenger; Angelology; Angelophany; Ambiguous Identity; Relationship; God; Theophany; Vision; Revelation; Dream; Anthropomorphism; Angel of the Presence; Hypostasis; Raphael; Gabriel; Wisdom; Logos; Old Testament Exegesis; Old Testament Pseudepigrapha; Book of Tobit; Wisdom of Solomon; Philo; Josephus; Rabbinica; Rabbinic Literature; Midrash; Targum; Rewritten Bible; Talmud; Type-Scene; Allusion; Gospel of Luke; Annunciation Narrative; Gospel of John; Hagar; Jacob Israel; Aqedah; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Old Testament exegesis; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Gamla testamentets exegetik;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the ambiguous relationship between God and ‘the angel of the Lord/God’ in early Jewish interpretations of Genesis, for example, Gen 16:7–14; 22:1–19, and 31:10–13. Although the designation ‘the angel of the Lord’ does not appear in Genesis 32, this text is included because it exhibits the same ambiguity as the explicit ‘angel of the Lord-texts’. LÄS MER

 3. 3. The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Camilla von Heijne; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bible; Old Testament; Genesis; Judaism; early Jewish interpretation; angel of the Lord God; messenger; angelology; angelophany; ambiguous identity; relationship; God; theophany; vision; revelation; dream; anthropomorphism; angel of the Presence; hypostasis; Raphael; Gabriel; Wisdom; Logos; Old Testament Pseudepigrapha; Book of Tobit; Wisdom of Solomon; Philo; Josephus; Rabbinic literature; Midrash; Targum; rewritten Bible; Talmud; type-scene; allusion; Gospel of Luke; annunciation narrative; Gospel of John; Hagar; Jacob Israel; Aqedah.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Old Testament exegesis; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Gamla testamentets exegetik;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the ambiguous relationship between God and ‘the angel of the Lord/God’ in early Jewish interpretations of Genesis, for example, Gen 16:7–14; 22:1–19, and 31:10–13. Although the designation ‘the angel of the Lord’ does not appear in Genesis 32, this text is included because it exhibits the same ambiguity as the explicit ‘angel of the Lord-texts’. LÄS MER

 4. 4. Genesis och Jernet : ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser

  Detta är en avhandling från Hedemora : Gidlund

  Författare :Lina Sjöberg; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Biblical studies; intertextuality; Genesis; the bible and literature; Bakhtin; reader; Bibelvetenskap exegetik; intertextualitet; Sara Lidman; Jernbaneeposet; bibelvetenskap; hermeneutik; bibel och skönlitteratur; läsare; Genesis; Bakhtin; läsarorientering; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Old Testament exegesis; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Gamla testamentets exegetik; Gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is intertextuality between the Hebrew Bible and a piece of twentieth century Swedish fiction. The main purpose is to create analytical tools and to find a way to deal with fragmentary intertextuality between bible and literature. LÄS MER

 5. 5. Biodiversity in Agricultural Landscapes: Landscape and Scale-Dependent Effects of Organic Farming

  Detta är en avhandling från Department of Ecology, Lund University

  Författare :Maj Rundlöf; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Natural science; Naturvetenskap; Ekologi; Animal ecology; plants; spatial scales; species richness; Ecology; landscape ecology; agri-environment schemes; farming practice; conservation; butterflies; bumble bees;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Brukandet av jordbrukslandskapet har förändrats dramatisk under det senaste århundradet. Det tidigare mosaikartade landskapet, med en blandning av små åkrar, ängar, hagar och våtmarker, har idag i många områden ersatts av ett likformigt landskap som domineras av vidsträckta åkrar. LÄS MER