Sökning: "Hadi Ghauch"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hadi Ghauch.

  1. 1. Optimization techniques for future cellular systems : Harnessing the gains from higher frequencies, increased spectral efficiency, and densification

    Författare :Hadi Ghauch; Mikael Skoglund; Wei Yu; KTH; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Telecommunication; Telekommunikation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER