Sökning: "Habermas"

Visar resultat 21 - 25 av 107 avhandlingar innehållade ordet Habermas.

 1. 21. Motstånd och kreativitet : George Herbert Meads bidrag till aktör-strukturdebatten

  Detta är en avhandling från Stockholm, Stehag : Brutus Östlings bokförlag Symposion

  Författare :Elin Lundin; Mikael Carleheden; Jukka Gronow; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; George Herbert Mead; agency-structure debate; Anthony Giddens; Pierre Bourdieu; Jürgen Habermas; the social definition paradigm; the social facts paradigm; social structures of habitual responses; attitude taking; the generalized other; self-reflexivity; sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation is about the agency-structure debate. Different ways of comprehending the relationship between agency and structure constitute a watershed between theoretical approaches in sociology. On one side, we have the Weberian social definition paradigm. On the other, we have the Durkheimian social facts paradigm. LÄS MER

 2. 22. Att ordna staden : Den nya storstadspolitiken växer fram

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Susanne Urban; Sven E O Hort; Mats Franzén; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; town planning; urban sociology; neighbourhood; planning ideal; publicity; ethnic housing segregation; integration; public realm; Jürgen Habermas; social problems; participation; metropolitan policy; integration policy; Samhällsplanering; urbansociologi; grannskap; planeringsideal; offentlighet; etnisk bostadssegregation; integration; offentlig sfär; Jürgen Habermas; samhällsproblem; delaktighet; storstadspolitik; integrationspolitik; Huddinge; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : The sociology of the city has two faces: one of threat and one of promises. Originally, the city was portrayed as a threat to social life and individual identity, while, in contrast, the neighbourhood was seen to include the promise of restoring basic social relations to the web of city life. LÄS MER

 3. 23. Ickevåldsaktion: en social praktik av motstånd och konstruktion Nonviolent Action - A Social Practice of Resistance and Construction

  Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Peace and Development Research, Göteborg University

  Författare :Stellan Vinthagen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociology; forms of action and rationality; Jürgen Habermas; Mohandas K. Gandhi; Gene Sharp; nonviolence; nonviolent action; civil disobedience; concepts of nonviolence; nonviolent movements; power; nonviolent pragmatism; nonviolent resistance; nonviolent construction; nonviolent training; dialogue facilitation; utopian enactment; normative regulation; power breaking;

  Sammanfattning : This research project is a conceptual exploration of a specific social phenomenon - nonviolent action. Within the discipline of peace and development studies the dissertation explores how peace with peaceful means is possible to conceptualize. LÄS MER

 4. 24. Folkhemmets kyrka Harald Hallén och folkkyrkans genombrott. En studie av socialdemokrati, kyrka och nationsbygge med särskild hänsyn till perioden 1905-1933

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Urban Claesson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Church history; state Church; public sphere; public opinion; Jürgen Habermas; nation-building; democracy; Swedish Folk Church; comparative analysis; Danish Folk Church; Swedish Social Democracy; Harald Hallén; ethical folk religion; Kingdom of God; democratisation of Church; Kyrkohistoria; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap; kyrkohistoria; kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This thesis explores aspects of what happened to the state Church of Sweden during the rise of the importance of public opinion and the evolution of the democratic nation state. Denmark provides the most well known Nordic example of how an old state Church became a democratic Folk (i.e. National) Church during this general transition. LÄS MER

 5. 25. Främlingskap och tillhörighet : David Tracys hermeneutiska teologi och pluralitetens utmaningar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Arne Fritzson; Carl Reinhold Bråkenhielm; Bengt Kristensson Uggla; Werner G. Jeanrond; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Faiths and ideologies; David Tracy; hermeneutical theology; critique; self-critique; plurality; repressive tolerance; metaphysics; Paul Ricouer; conversation; Jürgen Habermas; fragments; Gianni Vattimo; content; method; form; kenotic form; Tros- och livsåskådningsvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Faith and reason; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Tros- och livsåskådningsvetenskap;

  Sammanfattning : This present thesis explores the hermeneutical theology of the North American catholic theologian David Tracy and the challenges plurality poses to modern theology. According to Tracy this challenge is to find a way to be open to plurality and the enrichments it brings, but that openness should not degenerate into a repressive tolerance, where anything can be said because nothing is taken seriously. LÄS MER