Sökning: "HXLPE"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet HXLPE.

 1. 1. Factors affecting cup wear and migration in total hip arthroplasty

  Författare :Halldor Bergvinsson; Lund Ortopedi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; THA; THR; arthroplasty; osteoarthritis; Hip surgery; RSA; Radiostereometry; wear; cup wear; polyethylene; HXLPE; VEPE; cup migration; HOOS;

  Sammanfattning : Höftprotesoperationer har blivit en mycket vanlig operation med generellt goda resultat. Allt fler och allt yngre patienter opereras vilket ställer högre krav på att höftprotesen fungerar bättre och håller längre så att en omoperation kan undvikas. LÄS MER

 2. 2. Uncemented hip arthroplasty in primary and revision surgery : patterns of bone remodelling and options to influence periprosthetic bone loss

  Författare :Mats Salemyr; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Introduction The incidence of hip arthroplasty surgery in young and active patients is increasing. Consequently, an increasing number of patients will live with hip prostheses for longer periods of time in the future. LÄS MER