Sökning: "HVAC systems"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden HVAC systems.

 1. 1. Energy use and environmental impact from hotels on Adriatic Coast in Croatia current status and future possibilities for HVAC systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Vlasta Zanki Alujevic; KTH.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HVAC systems; hotels; energy performance; energy efficiency; environmental savings; energy audit; system approach; sustainable energy systems; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik;

  Sammanfattning : This thesis analyses a specific type of energy usage system, “energy usage in hotels”, and how this system behaves. In order to evaluate the current state of energy use in hotels, an energy audit questionnaire was developed and conducted among 31,5% of hotels on the Adriatic coast. LÄS MER

 2. 2. Modelling the dynamics of domestic low-temperature heat pump heating systems for improved performance and thermal comfort a systems approach

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Dimitra Sakellari; KTH.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Technology; heat pump; domestic heating and ventilation; low-temperature hydronic heat distribution; systems approach; integration; simulation; energy efficiency; TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : The present environmental concerns and the rising human requirement for solutions with better comfort and lower costs have resulted in an increased awareness for the energy use in the built environment. Technical advances in building structural systems and materials, heating and other comfort-providing systems and controlling strategies all lead to the integration of building technology with the function of buildings and the aesthetics. LÄS MER

 3. 3. Predicting flow-generated noise from HVAC components

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Oscar Kårekull; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; flow noise; noise prediction; HVAC; flödesalstrat ljud; bullerprediktion; HVAC;

  Sammanfattning : More energy efficient fans, i.e. larger sizes running at lower speeds, in Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) systems decrease the fan noise and increase the importance of flow generated noise in other system components, e.g. LÄS MER

 4. 4. Air - for Health and Comfort, An Analysis of HVAC Systems' Performance in Theory and Practice

  Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Fredrik Engdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Byggnadsteknik; Building construction; indoor air quality; HVAC; infiltration; ventilation; VAV;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet är att dels studera olika ventilationssystems förmåga att tillföra och föra bort luftflöden. Den andra delen av syftet är att studera konstruktionskriterier och energi användning för ett variabelflödessystem baserat på konstanttryckshållning av det statiska trycket på grenkanalnivå och som endast tillför uteluft. LÄS MER

 5. 5. Modelling Life Cycle Cost for Indoor Climate Systems

  Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Dennis Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HVAC; life cycle cost; energy; Energy research; Energiforskning; Byggnadsteknik; Building construction; indoor climate system; ventilation; maintenance; LCC;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För att förse en byggnad med rätt luftkvalitet och temperatur behövs ett inneklimatsystem som i denna avhandling är ett samlingsnamn för ventilations-, värme- och kylsystem. Hittills har val av inneklimatsystem i byggnader mest baserats på en lägsta initialkostnad. LÄS MER