Sökning: "HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Sociology of religion"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Sociology of religion.

 1. 1. Om befrielseteologins uppkomst i Latinamerika. En sociologisk analys av religiös förändring. On the Rise of Liberation Theology in Latin America. A Sociological Analysis of Religious Change

  Författare :Ulf Borelius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; religious change; Latin America; Liberation Theology; field; habitus; capital; Catholic Action; students; MIEC; Pax Romana; JECI; Bourdieu; Gutiérrez; Giménez; Alves;

  Sammanfattning : The overall purpose of the present study is to contribute to our understanding of religious change and to an explanation of the phenomenon. The emergence of the theology of liberation is an important case of religious change in Latin America during the 1960s. Hence, the focus of this study is on how and why the theology of liberation emerged. LÄS MER

 2. 2. Religion, rock och pluralism En religionssociologisk studie av kristen diskurs om rockmusik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andreas Häger; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; discourse; institutional Christianity; legitimation; pluralism; popular culture; popular music; qualitative analysis; religion; religious symbols; rock music; symbolic universe; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; religionssociologi; The Sociology of Religion;

  Sammanfattning : Rock music has during all of its almost 50 years of existence been the subject of criticism and debate. Much of this criticism has risen from religious circles. But also in these circles, rock music has its advocates. This thesis studies the reactions to rock music by spokespersons for institutional Christianity. LÄS MER

 3. 3. Rum för röster : Sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen

  Författare :Jonas Bromander; Jørgen Straarup; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; church competence; choir member; church music; church musician; church statistics; Church of Sweden; church visitor; generation shift; human capital; rational choice; religion; secularisation; sociology of music; sociology of religion; value shift; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; religionssociologi; religionssociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is:...to gain knowledge, from several theoretical concepts, about the music life of the Church of Sweden as it is experienced by church visitors, church musicians and choir members and from this knowledge. LÄS MER

 4. 4. Intersecting Identities: Young People, Religion, and Interaction on the Internet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Religionssociologi

  Författare :Mia Lövheim; Alf G. Linderman; Knut Lundby; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; Internet; religion; identity construction; young people; discourse; late modernity; media ethnography; religious autobiographies; repertoire of possibilities; arena of circulation; gender; Religionssociologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Sociology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionssociologi;

  Sammanfattning : The growth of the Internet gave rise to many anticipations and apprehensions of how the new medium would affect the construction of meaning, individual identities, and social interaction. As humanity’s oldest expression of existential meaning, religion provides a challenging case for such studies. LÄS MER

 5. 5. Den kyrkliga diakonins roll inom ramen för två välfärdssystem En jämförande fallstudie av två diakoniinstitutioner i Sverige och Tyskland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Religionssociologi

  Författare :Annette Leis; Anders Bäckström; Theodor Strohm; Pål Repstad; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; welfare and religion; Swedish welfare state; German social state; diaconal institutions; third sector; voluntary sector; Church of Sweden; Evangelical Church in Germany EKD ; church diaconia; health care; hospitals; diaconal profile; principle of subsidiarity; Religionssociologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Sociology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionssociologi; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : By conducting a case study of two diaconal institutions, Samariterhemmet in Uppsala/Sweden and the Evangelisches Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V. in Germany, the thesis compares the roles of church diaconal work within the Swedish and the German welfare system. LÄS MER