Sökning: "HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology.

 1. 1. Women's Human Rights and Islam : : a Study of Three Attempts at Accommodation

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jonas Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Islamologi; Religionsvetenskap; Study of Religions; Human rights; gender; Islam; Fatima Mernissi; Riffat Hassan; A.A. an-Na‘im; History of Religions; human rights; women’s human rights; Women’s Convention; CEDAW; globalisation; Qur’an; hadith; historiography; History; Abdullahi Ahmed an-Na‘im.; Historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar avstamp i en pågående internationell diskussion om kvinnors mänskliga rättigheter och islam. I denna diskussion kan olika muslimska ståndpunkter identifieras. LÄS MER

 2. 2. Rural Women in Bangladesh : The Legal Status of Women and the Relationship between NGOs and Religious Groups

  Detta är en avhandling från History of Religions, Lund University

  Författare :Abdel Baten Miaji; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; NGOs; Islamology; Women in Bangladesh; nongovernment institutions; Gender; Rural Bangladesh; Qur an; Legal status of women; Islamists; Bangladeshi girls; Bangladesh; Village women; Islam; Women; Hadith; History of Religion;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bangladesh är ett av världens folkrikaste muslimska länder. Sedan självständigheten har invånarna – trots politisk oro, massiva naturkatastrofer och utbredd administrativ korruption – upplevt en positiv utveckling, särskilt vad gäller kvinnors utbildning, hälsovård och familjeplanering. LÄS MER

 3. 3. Renewal and Heritage : The Quest for Authenticity in Hasan Hanafi's Islamic Ideology

  Detta är en avhandling från Uppsala : Religionshistoria

  Författare :Susanne Olsson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Islamologi; authenticity; continuity; Establishment Islam; globalisation; heritage; Islamism; Occidentalism; renewal; sacred authority; asalah; ijtihad; tawhid; turath; Islamologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Islamologi; History Of Religions; religionshistoria;

  Sammanfattning : This study presents and analyses a contemporary interpretation of Islam by the Egyptian thinker Hasan Hanafi. His ideas are analysed in a perspective of the history of ideas where both Islamic and Western influences are taken into consideration. LÄS MER

 4. 4. När islam blev svenskt : föreställningar om islam och muslimer i svensk offentlig politik 1975-2010

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Johan Cato; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Public policy; Sweden; Islamology; SOU; Parliamentary debates; Islam; Muslims; Discourse theory; Foucault; Governmentality; Postcolonial theory; Said; Bhabha; Hall; Representation; Stereotypes; Orientalism; Imitation;

  Sammanfattning : This dissertation aims to contribute to the study of the relationship between religion and politics and especially research about Islam and Muslims in Sweden. The thesis analyzes how Islam and Muslims are depicted in Swedish public policy debates between 1975–2010. LÄS MER

 5. 5. Tradition as Resource : Transnational Somali Women Traders Facing the Realities of Civil War

  Detta är en avhandling från Uppsala : Religionshistoria

  Författare :Rannveig Jetne Haga; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Dubai; Somaliland; Somali women; civil war; tradition; agency; security; autonomy; negotiations; piety; postcolonial; feminism.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Islamologi; History Of Religions; religionshistoria;

  Sammanfattning : This dissertation is an analysis of interviews with and observations among transnational Somali women traders, located in Somaliland (northwest Somalia) and Dubai. Since the outbreak of the Somali civil war an increasing number of women have become the sole providers of their families. LÄS MER