Sökning: "HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Ethics"

Visar resultat 1 - 5 av 504 avhandlingar innehållade orden HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Ethics.

 1. 1. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Karin Sporre; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Chung Hyun Kyung; Katie G Cannon.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag genomför i min avhandling en etisk analys av texter av tre samtida feministiska teologer: Chung Hyun Kyung, Sydkorea, Katie G. Cannon, USA och Mary C. Grey, Storbritannien. LÄS MER

 2. 2. Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Niclas Lindström; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethics; etik; etik; praxis; teori; dygdetik; diskursetik; Practice; theory; norms; ideals; principles; moral philosophy; casuistry; discourse ethics; virtue ethics; theocentric ethics; pragmatism; experimental ethics; empirically informed ethics.;

  Sammanfattning : The main question of this thesis is if a practice is right because it is prescribed by an ethical theory, or if an ethical theory is right because it follows from certain practices? I propose the following definitions to illustrate the main alternatives: (1) if a practice is determined by an ethical theory and the ethical theory is not determined by practice, it is possible to speak of a top-down model of ethical thinking. (2) If a theory, conversely, is determined by a practice and the practice is not determined by theory, it can be described as a bottom-up model. LÄS MER

 3. 3. Women and economic justice : Ethics in feminist liberation theology and feminist economics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ann-Cathrin Jarl; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Basic human needs; critical theory; economic justice; equality; feminist economics; feminist ethics; feminist hermeneutics; feminist theology; feminist theory; gender; justice; liberation; liberation theology; oppression; poverty; right relations; women s rights; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; etik; Ethics;

  Sammanfattning : This work focus on women, justice and economics. The work of feminist economists and feminist ethicists is analyzed with regard to economic justice. LÄS MER

 4. 4. En moral för hela världen? : en analys av Hans Küngs Projekt Weltethos

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Dan-Erik Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethics; Systematic philosophy; Religion och teologi; Religious Studies and Theology; ?Cartesian anxiety?.; The Clash of Civilizations; International Relations; Thick and Thin; Liberals and Communitarians; Theology of Religions; Universal Morality; Global Ethics; Projekt Weltethos; Hans Küng; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen analyserar den schweiziske teologen Hans Küng och hans arbete med att utforma en universell moral. Enligt Küng kan världsreligionerna ligga till grund för en moral som kan sträcka sig över alla ideologiska, kulturella och religiösa gränser. LÄS MER

 5. 5. Das seufzende Schwein Zur Theorie und Praxis in deutschen Modellen zur Tierethik

  Detta är en avhandling från Erlangen : Harald Fischer Verlag GmbH

  Författare :Helena Röcklinsberg; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; historia; History; Religion; the view of human being; the view of the animal; normative ethical theory; value worth; dignity; ethology; pig; theory; practice; theology; philosophy; theistic atheistic view; Günter Altner; Erich Grässer; Klaus Michael Meyer-Abich; Michael Schlitt; Ursula Wolf; anthropocetrism; sentientism; biocentrism; ecocenstism; theocentrism; moral standing; dialouge; image of God; Religionsvetenskap Teologi; value; theistic; atheistic; dialogue; ecocentrism; antropocentrism; animal ethics;

  Sammanfattning : In this study five German models of animal ethics are analysed. Three theological and two philosophical models representing anthropocentric, sentientistic, biocentric and ecocentric perspectives are presented. LÄS MER