Sökning: "HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology.

 1. 1. Konsten att uppfinna hjulet två gånger : om uppfinnandets teknik och estetik

  Författare :Karin Havemose; Bo Göranzon; Lena Fritzén; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Invention; innovation; reflective practice; analogical thinking; dialogue; tacit knowledge; epistemology; History of technology; Teknikhistoria; Philosophy subjects; Filosofiämnen; Industrial engineering and economy; Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : “There is no need to reinvent the wheel” – a cliché, often told when you want to come up with something new that in someway can be connected to something that already exist. This study shows the opposite – that inventions emanate from what is given. LÄS MER

 2. 2. Det villkorade tillståndet : Centralförbundet för Socialt Arbete och liberal politisk rationalitet 1901–1921

  Författare :Shamal Kaveh; Mats Persson; Torbjörn Gustafsson-Chorell; David Östlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; Governmentality; liberalism; the social; working-class movement; the social question; Centralförbundet för Socialt Arbete; Social tidskrift; political ontology; citizenship; Discoures of threat; exclusive inclusion; universal suffrage; the state of suspension; Michel Foucault; Idé- och lärdomshistoria; Foucault; governmentality; CSA; Foucault. Governmentality;

  Sammanfattning : This is a dissertation about Swedish liberalism as a political rationality and, more specifically, the conditions that made the transition from an exclusionary society to an inclusive one possible at the beginning of the 20th century. I have made a case study of National Association of Social Work (Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA), an association that played a significant role in the institutionalization of social politics in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Dialogseminariets forskningsmiljö

  Författare :Adrian Ratkić; Bo Göranzon; Maria Hammarén; Anders Lindseth; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; doctoral programs; dialogue seminar method; reflection; skills; analogical thinking; Philosophy subjects; Filosofiämnen;

  Sammanfattning : This study explores the application of the dialogue seminar method within a doctoral programme KTH Advanced Programme in Reflective Practice of the research area of Skill and technology at the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm. In order to understand distinctive features of the dialogue seminar method the study starts with a survey of how the method and its spirit were affected by the history of ideas related to the research area, of which many were generated within the intellectual milieu gathered around the Dialogue seminar of the Royal Dramatic Theatre in Stockholm and cultural journal Dialoger. LÄS MER

 4. 4. Riksgränsbanans elektrifiering : Stat och företag i samverkan: 1910-1917

  Författare :Roine Wiklund; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Humanities and religion - History and philosophy subjects; Historia; Teknik; Järnväg; Elektrifiering; Malmbanan; Riksgränsbanan; innovationsprocess; offentlig beställare; tekniska system; Humaniora och religionsvetenskap - Historisk-filosofiska ämnen; Teknikhistoria; History of Technology;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande doktorsavhandling i teknikhistoria är att öka kunskapen om varför, men framförallt hur och under vilka villkor den första elektrifieringen av en statsägd järnväg genomfördes i Sverige. Arbetet med Riksgränsbanans elektrifiering pågick 1908-1917 och var på många sätt ett unikt pionjärprojekt. LÄS MER

 5. 5. Philosophical and empirical investigations in nanoethics

  Författare :Marion Godman; Sven Ove Hansson; David Koepsell; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; History and philosophy subjects; Historisk-filosofiska ämnen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER