Sökning: "HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history"

Visar resultat 1 - 5 av 236 avhandlingar innehållade orden HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history.

 1. 1. Himlajord och handelsvara. : Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880

  Detta är en avhandling från Lund : Lund university press

  Författare :Ulla Rosén; [1994]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; agrarkapitalism; ägande; jordfördelning; försäljning; arv; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Agricultural history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Agrarhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lost in Transformation : A critical study of two South African museums

  Detta är en avhandling från Pietermaritzburg : University of KwaZulu-Natal

  Författare :Cecilia Rodéhn; Juliette Leeb du toit; Ciraj Rassool; Sabine Marshall; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; South Africa; museum; exhibition; collection; apartheid; the transformation; democracy; space; place; time; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Cultural anthropology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Kulturantropologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects African and comparative archaelogy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Afrikansk och jämförande arkeologi; Historia; History; Archaeology; Arkeologi; Etnologi; Ethnology; Kulturantropologi; Cultural Anthropology; Social and Economic Geography; Kulturgeografi; Cardiology; Kardiologi;

  Sammanfattning : In this dissertation Transformation, as understood in South Africa, is investigated in the ‘Natal Museum’ and the ‘Msunduzi Museum Incorporating the Voortrekker Complex’ in terms of socio-political structures, the museum as a place, its collections and displays. I have emphasised the ethnographical perspective and analysed it by using key concepts such as new museology, time, space and place. LÄS MER

 3. 3. Mellan Torneå och Amsterdam En undersökning av Stockholms roll som förmedlare av varor i regional- och utrikeshandel 1600-1650

  Detta är en avhandling från Pietermaritzburg : University of KwaZulu-Natal

  Författare :Åke Sandström; Herman Schück; Jan Glete; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Stockholm; handelshistoria; Östersjön; export; import; tull; tullar; smuggling; handelsregleringar; bottniska handelstvånget; handelsordinantia; seglationsordning; tjära; beck; koppar; stångjärn; pålepenning; tolag; stora sjötullen; stapelstäder; uppstäder; stapelstadssystemet; centralortsteori; kronohandel; Åland; Västerbotten; Österbotten; Stormaktstiden; Vasatiden; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. In the Shadows of Poland and Russia The Grand Duchy of Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid-17th century

  Detta är en avhandling från Södertörns högskola

  Författare :Andrej Kotljarchuk; David Gaunt; Robert I Frost; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish-Lithuanian Relations; Grand Duchy of Lithuania; Second Northern War; Swedish-Ukrainian Diplomacy; Swedish-Russian Diplomacy; Protestantism in Lithuania and Belarus; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : This book examines and analyses the Union between the Grand Duchy of Lithuania and Sweden signed in 1655 at Kėdainiai and the political crisis that followed. The union was a result of strong separatist dreams among the Lithuanian-Ruthenian Protestant elite led by the Radziwiłł family, and if implemented it would radically change the balance of power in the Baltic Sea region. LÄS MER

 5. 5. Seven Years That Shook Economic and Social Thinking Reflections on the Revolution in Communist Economics 1985-1991

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Bengt Svensson; Thomas Jonter; Ulf Jonsson; Ronny Pettersson; Ann-Mari Sätre Åhlander; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; perestroíka; planned economy; labour theory of value; socialist market; market socialism; market economics; shock therapy; gradual transition; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The main theme of this study is to analyze the Soviet economic theoretical debate in the period 1985 – 1991. This period of reconstruction gave possibilities of a more free debate. LÄS MER