Sökning: "HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects.

 1. 1. Mellan akademi och kulturpolitik : Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945

  Författare :Andreas Åkerlund; Jan Lindegren; Donald Broady; Lars M Andersson; Norbert Götz; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANITIES; History; University History; History of Education; Sweden; Germany; Weimar Republic; National Socialism; 1906–1945; Lecturer; Lectureships; Academic Mobility; Public Diplomacy; International Exchange; Cultural Exchange; Scientific Exchange; International Relations; Swedish-German Relations; Language Teaching; World War II; Foreign Policy; Cultural Policy; Swedishness Abroad.; History subjects; Historieämnen; History; Historia; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of science; Vetenskapshistoria; Swedish language; Svenska språket; International education; Internationell pedagogik; Historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the establishment and development of lectureships in the Swedish language in German universities during the first half of the 20th century. Building on earlier research about the role of language teaching abroad for public diplomacy, the study sees the lecturer as a part of both the the academic and political fields in Germany and Sweden. LÄS MER

 2. 2. Konsten att uppfinna hjulet två gånger : om uppfinnandets teknik och estetik

  Författare :Karin Havemose; Bo Göranzon; Lena Fritzén; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Invention; innovation; reflective practice; analogical thinking; dialogue; tacit knowledge; epistemology; History of technology; Teknikhistoria; Philosophy subjects; Filosofiämnen; Industrial engineering and economy; Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : “There is no need to reinvent the wheel” – a cliché, often told when you want to come up with something new that in someway can be connected to something that already exist. This study shows the opposite – that inventions emanate from what is given. LÄS MER

 3. 3. Den sanna frigörelsen : Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921

  Författare :Ulla Manns; Ronny Ambjörnsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; kvinnorörelse; liberalism; feminism; religion; genus; Gender studies; Genus; History subjects; Historieämnen; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skogsrået, näcken och Djävulen : erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige

  Författare :Mikael Häll; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nature spirit; demon; sexuality; devil; forest nymph; water spirit; troll; monster; incubus; succubus; magic; early modern; Sweden; popular belief; folklore; demonology; natural philosophy; witchcraft; bestiality; reformation; religion; crime; sin;

  Sammanfattning : This dissertation examines conceptions of erotic nature spirits and their association with demonic sexuality in 17th and 18th century Sweden. Its purpose is to reconstruct the various cultural and symbolic meanings which such notions had for the society of the day. LÄS MER

 5. 5. Riksgränsbanans elektrifiering : Stat och företag i samverkan: 1910-1917

  Författare :Roine Wiklund; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Humanities and religion - History and philosophy subjects; Historia; Teknik; Järnväg; Elektrifiering; Malmbanan; Riksgränsbanan; innovationsprocess; offentlig beställare; tekniska system; Humaniora och religionsvetenskap - Historisk-filosofiska ämnen; Teknikhistoria; History of Technology;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande doktorsavhandling i teknikhistoria är att öka kunskapen om varför, men framförallt hur och under vilka villkor den första elektrifieringen av en statsägd järnväg genomfördes i Sverige. Arbetet med Riksgränsbanans elektrifiering pågick 1908-1917 och var på många sätt ett unikt pionjärprojekt. LÄS MER