Sökning: "HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Settlement studies"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Settlement studies.

 1. 1. Till stadsbornas nytta och förlustande : Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Byggförlaget

  Författare :Catharina Nolin; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; public parks; garden history; garden design; park planning; park buildings; gardeners training; garden theory; horticulture; town life; offentliga parker; svenska städer; trädgårdsteori; trädgårdskonst; trädgårdsmästarutbildning; gestaltning; 1800-tal; parkbyggnader; stadsliv; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Settlement studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Bebyggelseforskning; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Landscape planning Landscape architecture; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Landskapsplanering Landskapsarkitektur; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study the public parks in Sweden during the nineteenth century. It focuses on three general factors – decision process, design, and function – and is to a great extent based on previously unstudied material including town councils' minutes, drawings, and other contemporary sources. LÄS MER

 2. 2. Studier i Umeå stads byggnadshistoria från 1621 till omkring 1895

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karin Eriksson; Umeå universitet.; [1975]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Settlement studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Environmental Research as a Tool for Change Theoretical and methodological implications from two case studies producing knowledge for environmentally sustainable housing

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Susanna Elfors; KTH.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Action Research; housing; environmental sustainability; Situation of Opportunity; Tragedy of the Commons; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Settlement studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : The theme of this thesis is environmental research as a tool for change. In the first part of the thesis a “Situation of Opportunity” is studied, i.e. a situation when the opportunities to reduce negative environmental impacts are larger than usual. LÄS MER

 4. 4. Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Green; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsplanering; fysiskplanering; stadsbyggnad; förnybar energi; solfångare; solceller; energisnålt boende; lågenergihus; ekologiskt byggande; Hammarby Sjöstad; Västra Hamnen; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Settlement studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : Planeringsprocessen av två svenska stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö, med mål att nå hållbar energianvändning (förnybar energi och energisnåla hus), analyseras från vision till uppföljning. En ambition i bägge stadsdelarna var att bli internationella exempel på miljöanpassat byggande och boende, med ny teknik och förändring av de boendes beteende som strategier för att nå målen. LÄS MER

 5. 5. The Social City Middle-way approaches to housing and sub-urban golvernmentality in southern Stockholm, 1900-1945

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Mats Deland; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Settlement studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Bebyggelseforskning; Stockholm; governmentality; Foucault; land holding; leaseholding; site leasehold rights; municipal administration; housing; urban history; suburban; town planning; city planning; urban order; local press; voluntary societies; gender; disciplinary; philanthropy; Enskede; Brännkyrka; Söderort;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the period bridging the era of extreme housing shortages in Stockholm on the eve of industrialisation and the much admired programmes of housing provision that followed after the second world war, when Stockholm district Vällingby became an example for underground railway-serviced ”new towns”. It is argued that important changes were made in the housing and town planning policy in Stockholm in this period that paved the way for the successful ensuing period. LÄS MER