Sökning: "HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art"

Visar resultat 1 - 5 av 169 avhandlingar innehållade orden HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art.

 1. 1. The code of Concord : Emerson's search for universal laws

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International / Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anders Hallengren; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ralph Waldo Emerson 1803-1882 ; natural law; ethics; aesthetics; esthetics; politics; USA; ethics and physics; laws of nature; laws of society; laws of art; American literature; American philosophy; American history; legal philosophy; constitutional law; human rights; rule of law; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Practical philosophy; Praktisk filosofi; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; Other law; Övrig rätt; Theory of science; Vetenskapsteori; History subjects History of science and ideas; Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; litteraturvetenskap; Literature; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. LÄS MER

 2. 2. African art : an aesthetic inquiry

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mohamed A. Abusabib; Uppsala universitet.; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Aesthetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Estetik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Global Art World, Inc. : On the globalization of contemporary art

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Charlotte Bydler; Södertörns högskola.; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; globalisering; konstvärldssystem; biennaler; samtidskonst; konsthistoriografi; Arthur C. Danto; Gayatri Chakravorty Spivak; Gerardo Mosquera; Paul Virilio; interpellation; Art history; globalization; art world-system; biennials; contemporary art; art historiography;

  Sammanfattning : This study examines certain segments of the art world-system in which geographical distances seemed to vanishing as a result of faster and more intense interaction levels. This particular art world-system has been conceptualized in contradictory ways. LÄS MER

 4. 4. Till stadsbornas nytta och förlustande : Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Byggförlaget

  Författare :Catharina Nolin; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; public parks; garden history; garden design; park planning; park buildings; gardeners training; garden theory; horticulture; town life; offentliga parker; svenska städer; trädgårdsteori; trädgårdskonst; trädgårdsmästarutbildning; gestaltning; 1800-tal; parkbyggnader; stadsliv; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Settlement studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Bebyggelseforskning; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Landscape planning Landscape architecture; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Landskapsplanering Landskapsarkitektur; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study the public parks in Sweden during the nineteenth century. It focuses on three general factors – decision process, design, and function – and is to a great extent based on previously unstudied material including town councils' minutes, drawings, and other contemporary sources. LÄS MER

 5. 5. Könsskillnadens estetik? Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990-talen

  Detta är en avhandling från Nordiska museets förlag

  Författare :Johanna Rosenqvist; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; handdicraft; feminist art theory; textile; art; The National Association of Swedish Handicraft; Handicraft; Art history; Konsthistoria; Aesthetics; fields of art; Folk art; ornament; Arts and Crafts; Modernism; Post modernism; textile art; Sloyd; The National Association of Swedish Handicraft Societies; Estetik;

  Sammanfattning : The main objective of this PhD thesis, "An Aesthetics of Sexual Difference? On Art and Artistry in Swedish Handicraft of the 1920s and 1990s", is to investigate the field of handicraft in relation to a wider field of cultural production. Its aim is to contribute to a mapping of interrelated outlines of handicraft and art based on empirical studies of artistic creation in two local Swedish handicraft organizations during the modernism of the 1920s and the postmodernism of the 1990s. LÄS MER