Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk"

Visar resultat 1 - 5 av 156 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk.

 1. 1. Språkbruk, skämt och kön Teoretiska modeller och sociolingvistiska tillämpningar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Maria Ohlsson; Mats Thelander; Viveka Adelswärd; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Language use; gender; joking; indexicality; social meaning; social identity; pragmatic competence; theories of verbal humour; semantic structure; Swedish; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis deals with jokes and gender as social meaning. Here gender identity is regarded as one kind of social meaning. The gender identity of the individual is produced in interaction with other persons and is also conditioned by cultural codes. Of particular interest is how social identity is constituted by linguistic means. LÄS MER

 2. 2. Same Mother Tongue - Different Origins Implications for Language Maintenance and Shift among Hungarian Immigrants and their Children in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University

  Författare :Kamilla György-Ullholm; Kari Fraurud; Ellen Bijvoet; Wei Li; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Language maintenance and shift; intergenerational language transmission; childhood bilingualism; simultaneous and consecutive bilingualism; heritage languages; Hungarian; Swedish as a second language; migrant families; Sweden; Nyelvcsere; nyelvmegtartás; nyelvhasználat; Svédország; magyar kivándorlók; nyelvátadás bevándorló családokban; gyermekkori kétnyelvüség; szimultán és szekvenciális kétnyelvüség; Språkbyte och språkbevarande; språköverföring i familjen; invandrarspråk; ungerska i Sverige; invandrarfamiljer; skolbarn; simultan och successiv tvåspråkighet; barns tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Children s language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Barnspråk; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism Research;

  Sammanfattning : This study investigates intergenerational language transmission amongst Hungarian immigrants, using in-depth interviews and participant observation as the main methods. The analysis examines the experiences of parents and their school-aged children in 61 families living in Sweden´s two main cities, Stockholm and Göteborg. LÄS MER

 3. 3. Råd och ruelse : Moral och samtalsstrategier i Giftinformationscentralens telefonrådgivning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Håkan Landqvist; Jan Svennevig; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; institutional discourse; telephone conversation; hotline; conversation analysis; face-saving strategies; morality; interactional asymmetry; poison information centre; poisoning; advice giving; Swedish; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : In many different kinds of institutional discourse, the agenda concerns issues that have strong moral implications for the layperson. The present study deals with one such type of discourse, citizens’ calls to the Swedish Poison Information Centre (PIC). LÄS MER

 4. 4. Språk, musik och kultur : En studie av hur språkbruket i musikrecensioner speglar kulturella värderingar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet

  Författare :Sirpa Koiranen; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; stilistik; pragmatik; musik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Language and music are two forms of human communication with their own semiotic systems. The way in which language use concerning a certain kind of music is linked to the music in question, has been studied from a culture-theoretic perspective, i.e. LÄS MER

 5. 5. Kulturmöten, textmönster och förhållningssätt : Första- och andraspråksskrivande i några svenska brevgenrer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Ylva Carlsson; Gisela Håkansson; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; intercultural communication; communicative competence; politeness; rhetorical patterns; gender; first-language writing; second-language writing; letter of application; letter of request; letter of apology; Swedish; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : To form well written texts in a culture where the norms for writing are changing is difficult for both native and non-native writers. Moreover, deviations from the norm among non-native writers can be explained by inadequate command of formal and pragmatic knowledge of the new language or a disinclination in non-native writers to accept socio-cultural rules, different from their own. LÄS MER