Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk"

Visar resultat 1 - 5 av 137 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk.

 1. 1. Ris, skäver och skärva Folklig kategorisering av några barnsjukdomar ur ett kognitivt semantiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Asbjörg Westum; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk; Scandinavian languages; Swedish dialects; cognitive semantics; folk categoriza¬tion of illnesses; Idealized Cognitive Models; radial structure; concentrating structure; folk etiology; word formation; Kognitiv semantik; folklig kategorisering av sjukdomar; folklig sjukdomssyn; ordbildning; Swedish; Svenska språket Nordiska språk;

  Sammanfattning : In Swedish dialects we find the terms ris,skäver and skärva referring to illnesses in children. The words are also parts of various compounds which refer to variants of the illnesses. The terms are linguistic expressions denoting two folk categories of illnesses, RIS and SKÄVER/SKÄRVA. LÄS MER

 2. 2. Valretorik i text och bild En studie i 2002 års svenska valaffischer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Orla Vigsö; Orla Vigsø; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; political communication; rhetoric; discourse analysis; posters; political marketing; argumentation; Swedish; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Posters have been used in political communication for more than a century, and are still an important element in the election campaigns. However, few studies have been devoted to the way in which text and image work together in order to obtain the rhetorical goal of making voters vote for a specific party. LÄS MER

 3. 3. Skriftpraktiker i gymnasieskolan Bygg- och omvårdnadselever skriver

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Maria Westman; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; skriftpraktik; svenska; textaktivitet; gymnasiekola; yrkesförberedande program; skrivande; skrivaktivitet; skrivkompetens; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk; literacy practice; Swedish; text activity; Upper Secondary School; vocational training; writing; writing activity; writing competence; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Literacy Practices in Upper Secondary School. The Writing of Construction and Health CarePupilsThe aim of the dissertation is to demonstrate and explain the place and function writing has in allsubjects in two vocational classes in a Swedish upper secondary school. LÄS MER

 4. 4. Språkbruk, skämt och kön Teoretiska modeller och sociolingvistiska tillämpningar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Maria Ohlsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Language use; gender; joking; indexicality; social meaning; social identity; pragmatic competence; theories of verbal humour; semantic structure; Swedish; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis deals with jokes and gender as social meaning. Here gender identity is regarded as one kind of social meaning. The gender identity of the individual is produced in interaction with other persons and is also conditioned by cultural codes. Of particular interest is how social identity is constituted by linguistic means. LÄS MER

 5. 5. Språk, musik och kultur : En studie av hur språkbruket i musikrecensioner speglar kulturella värderingar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet

  Författare :Sirpa Koiranen; Stockholms universitet.; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; stilistik; pragmatik; musik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Language and music are two forms of human communication with their own semiotic systems. The way in which language use concerning a certain kind of music is linked to the music in question, has been studied from a culture-theoretic perspective, i.e. LÄS MER