Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket.

 1. 1. Skriftpraktiker i gymnasieskolan Bygg- och omvårdnadselever skriver

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Maria Westman; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; skriftpraktik; svenska; textaktivitet; gymnasiekola; yrkesförberedande program; skrivande; skrivaktivitet; skrivkompetens; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk; literacy practice; Swedish; text activity; Upper Secondary School; vocational training; writing; writing activity; writing competence; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Literacy Practices in Upper Secondary School. The Writing of Construction and Health CarePupilsThe aim of the dissertation is to demonstrate and explain the place and function writing has in allsubjects in two vocational classes in a Swedish upper secondary school. LÄS MER

 2. 2. Ris, skäver och skärva Folklig kategorisering av några barnsjukdomar ur ett kognitivt semantiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Asbjörg Westum; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk; Scandinavian languages; Swedish dialects; cognitive semantics; folk categoriza¬tion of illnesses; Idealized Cognitive Models; radial structure; concentrating structure; folk etiology; word formation; Kognitiv semantik; folklig kategorisering av sjukdomar; folklig sjukdomssyn; ordbildning; Swedish; Svenska språket Nordiska språk;

  Sammanfattning : In Swedish dialects we find the terms ris,skäver and skärva referring to illnesses in children. The words are also parts of various compounds which refer to variants of the illnesses. The terms are linguistic expressions denoting two folk categories of illnesses, RIS and SKÄVER/SKÄRVA. LÄS MER

 3. 3. Mellan akademi och kulturpolitik Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andreas Åkerlund; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History; University History; History of Education; Sweden; Germany; Weimar Republic; National Socialism; 1906–1945; Lecturer; Lectureships; Academic Mobility; Public Diplomacy; International Exchange; Cultural Exchange; Scientific Exchange; International Relations; Swedish-German Relations; Language Teaching; World War II; Foreign Policy; Cultural Policy; Swedishness Abroad.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Internationell pedagogik; Historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the establishment and development of lectureships in the Swedish language in German universities during the first half of the 20th century. Building on earlier research about the role of language teaching abroad for public diplomacy, the study sees the lecturer as a part of both the the academic and political fields in Germany and Sweden. LÄS MER

 4. 4. Trädgårdsboken som text 1643–2005

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Andreas Nord; Stockholms universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; Nordiska språk; Scandinavian Languages; multimodal discourse analysis; social semiotics; text history; appraisal theory; procedural prose; text linguistics; Swedish; garden books; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk; instructive prose;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to shed light on the handbook as a multimodal resource from a reader perspective, with the material consisting of 32 Swedish handbooks on gardening from 1643 to 2005. The study draws theoretically on social semiotics and multimodal discourse analysis, as well as dialogism. LÄS MER

 5. 5. Internationella universitet – lokala språkval Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Hedda Söderlundh; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages; Swedish; language choice; code switching; internationalisation; higher education; sociolinguistics; ethnography; attitudes; Svenska; språkval; kodväxling; internationalisering; högre utbildning; sociolingvistik; etnografi; attityder; svenska;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om hur svenska används i den muntliga interaktionen i sex engelskspråkiga universitetskurser i Sverige. Kurserna följs av både svenska och utländska studenter och engelska är det gemensamma språket i undervisningen. LÄS MER