Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik"

Visar resultat 16 - 20 av 56 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik.

 1. 16. Swedish School-leaving Students' Oral Proficiency in English Grading of Production and Analysis of Performance

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Stellan Sundh; Merja Kytö; Torsten Lindblad; Sauli Takala; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Linguistics; second language learning; oral testing; rating criteria; oral proficiency; grading spoken English; student production; validity; reliability; 19-year-old Swedish learners; Lingvistik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; English; Engelska;

  Sammanfattning : This study deals with the testing and grading of Swedish school leaving students’ oral proficiency in English, and with certain aspects of these students’ linguistic competence. The analyses and results are based on material drawn from an assessment project carried out at Gothenburg University in 1993. LÄS MER

 2. 17. Bilingual lexical processing in single word production Swedish learners of Spanish and the effects of L2 immersion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulrika Serrander; Åke Viberg; Marianne Gullberg; Leah Roberts; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The bilingual lexicon; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : Bilingual speakers cannot suppress activation from their dominant language while naming pictures in a foreign and less dominant language. Previous research has revealed that this cross-langauge activation is manifested through phonological facilitation, semantic interference and between language competition. LÄS MER

 3. 18. The Relationship among Vocabulary Knowledge, Academic Achievement and the Lexical Richness in Writing in Swedish University Students of English

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of English, Stockholm University

  Författare :Zakaria Lemmouh; Philip Shaw; Britt Erman; Tess Fitzpatrick; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; vocabulary knowledge; depth; receptive size; productive size; Swedish university students; lexical richness; take-home essays; course grades; learners; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; engelska;

  Sammanfattning : The main aims of the thesis are: to explore the development of Swedish university students’ vocabulary knowledge, size and depth and vocabulary use (i.e. lexical richness) in their written output, to examine the relationship between these, their relationship to examination grades, and to investigate how these relationships develop over time. LÄS MER

 4. 19. Towards a grammatical description of Palula An Indo-Aryan language of the Hindu Kush

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för lingvistik

  Författare :Henrik Liljegren; Östen Dahl; Joan L. G. Baart; Peter E. Hook; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Palula; Indo-Aryan; Dardic; Hindu Kush; Pakistan; Chitral; grammar; phonology; morphology; syntax; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att ge en grammatisk beskrivning av det indoariska språket palula, ett språk med ca 10000 talare i Chitraldistriktet i Pakistans nordvästprovins. Ingen tidigare studie har presenterat detta hittills mycket litet kända språk i detalj och med den omfattning som detta arbete gör. LÄS MER

 5. 20. Mellan två språk : en fallstudie om språkbevarande och språkbyte i Finland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marika Tandefelt; [1988]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER