Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Germanistik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Germanistik.

 1. 1. Gespräche in einer Krise Analyse von Telefonaten mit einem RAF-Mitglied während der Okkupation der westdeutschen Botschaft in Stockholm 1975

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Language Studies, Umeå university

  Författare :Gregor von der Heiden; Anita Malmqvist; Liisa Tiittula; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crisis; telephone calls; conversation analysis; pragmatics; linguistics; verbal interaction; negotiation; Red Army Faction; Baader-Meinhof; terrorism; RAF; Swedish history; political violence; West German history; occupation; Krise; Telefongespräche; Gesprächsanalyse; Sprachwissenschaft; verbale Interaktion; Verhandlung; Rote Armee Fraktion; Baader-Meinhoff; Terrorismus; Linksterrorismus; Deutsche Geschichte; Schwedische Geschickte; Okkupation; kris; telefonsamtal; samtalsanalys; lingvistik; verbal interaktion; förhandling; Röda Armé-fraktion; RAF; Baader-Meinhof; terrorism; vänsterterrorism; tyska historia; svensk historia; ockupation; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Germanistik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; SOCIAL SCIENCES Social sciences Criminology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Kriminologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Empirical conflict research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Empirisk konfliktforskning; Linguistics; lingvistik; tyska; German; historia; History;

  Sammanfattning : When crises develop, people are confronted with difficulties beyond those experienced in normal everyday activities.  Due to the perceived threats inherent to such situations, familiar behaviors may prove ineffective, and such attempts can pose dangerous and unpredictable risks. LÄS MER

 2. 2. Från beslut till verklighet : Läkarnas roll vid implementeringen av valfrihetsreformer i hälso- och sjukvården

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulrika Winblad Spångberg; Urban Rosenqvist; Shirin Ahlbäck Öberg; Bo Bengtsson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Germanic languages - general; Germanska språk - allmänt; Valfrihet i hälso- och sjukvården; Implementering; Medicinska professionella rollen; Patienträttigheter; politisk styrning av hälso- och sjukvården; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Germanistik; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning;

  Sammanfattning : Several policies were introduced in Sweden at the beginning of the 1990’s with the intention to give patients the right to choose health care provider. The effects of these policies have been moderate, e.g. few patients are aware of their rights to choose. LÄS MER

 3. 3. Erzählverhalten und narrative Sprechweisen : narratologische Untersuchung von "Effi Briest" mit Schwerpunkt in den Dialogen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bodil Zalesky; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Germanistik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket; Linguistics; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Von Jungen Pionieren und Gangstern Der Kinder- und Jugendkriminalroman in der DDR

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Corina Löwe; Elisabeth Wåghäll Nivre; Bettina Kümmerling-Meibauer; Astrid Surmatz; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Children’s literature; Detective Novels; GDR; Ideology; Intermediality; Young Adults; Socio-Historical Approach; Socialist Society; Kinder- und Jugendliteratur; Kriminalromane; DDR; Ideologie; Intermedialität; Literaturgeschichte; sozialistische Gesellschaft; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Germanistik; German; tyska;

  Sammanfattning : This dissertation examines detective novels for children and young adults written and published in the German Democratic Republic (GDR). The aim of the thesis is to study how the genre developed under the conditions of a socialist society. LÄS MER

 5. 5. Der Traum von der Gemeinschaft : Kontinuität und Innovation in Ernst Tollers Dramen

  Detta är en avhandling från Frankfurt am Main : Peter Lang

  Författare :Sigurd Rothstein; [1987]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Germanistik; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER