Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket"

Visar resultat 1 - 5 av 157 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket.

 1. 1. Apologising in British English

  Detta är en avhandling från Umeå : Univ. i Umeå, Institutionen för moderna språk

  Författare :Mats Deutschmann; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Linguistic subjects; Lingvistikämnen; apology; speech act; politeness; Brown Levinson; power; solidarity; sociolinguistic variation; pragmatics; BNC; corpus linguistics; British English; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; engelska; English; English language; Engelska;

  Sammanfattning : Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. LÄS MER

 2. 2. Crediting marvels in Seamus Heaney's Seeing things

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Irene Gilsenan Nordin; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; engelska; English language; Engelska;

  Sammanfattning : This is a study of the Irish, Nobel prize-winning poet Seamus Heaney's Seeing Things, (1991), a volume which marks a turning point in Heaney's writing. From an earlier concern with the outer physicality of things, Heaney turns with deepened awareness to the inner landscapes of the mind, where the thingness of things is explored and expressed in language. LÄS MER

 3. 3. In the shoes of a soldier : Communication in Tim O'Brien's Vietnam narratives

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Tegmark; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; engelska; English language; Engelska;

  Sammanfattning : This is a study of the American writer Tim O'Brien's If I Die in a Combat Zone, Going After Cacciato, and The Things They Carried. Unlike previous O'Brien scholarship, which is either historical-biographical or formalistic, focusing on the contextual meaning or the literary merits of his narratives, this dissertation studies O'Brien's war narratives within a functional and communicative paradigm. LÄS MER

 4. 4. In the first person and in the house : The house chronotope in four works by American women writers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Holmgren Troy; Karlstads universitet.; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; English; Engelska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; engelska; English language;

  Sammanfattning : The house looms large in American literature and plays a significant part in American society and history. This study uses Mikhail Bakhtin's concept of the chronotope to examine the house in Harriet Jacobs's Incidents in the Life of a Slave Girl (1861), Elizabeth Stoddard's The Morgesons (1862), Octavia Butler's Kindred (1979), and Marilynne Robinson's Housekeeping (1980). LÄS MER

 5. 5. Agreement with Collective Nouns in English

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Magnus Levin; Växjö universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; Engelsk språkvetenskap; English; agreement; concord; collective nouns; language variation; markedness; Longman Spoken American Corpus; grammatical change; corpus; conventionalization; conceptualization; British National Corpus; British English; BNC; Australian English; American English; Agreement Hierarchy; pronouns; English language and literature; Engelska språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kollektiva substantiv definieras som substantiv som trots att de är singulara till formen betecknar en grupp av individer och som kan uppträda tillsammans med singulara och plurala verb och pronomina ('it'/'they'). Avhandlingen beskriver variation i kongruens vid kollektiva substantiv i amerikansk, brittisk och australiensisk engelska. LÄS MER