Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Systematisk teologi"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Systematisk teologi.

 1. 1. Kyrklig och social reform : motiveringar till diakoni 1845-1965

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Elisabeth Christiansson; Ersta Sköndal högskola.; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; diaconia; deacon; systematisk och praktisk ; Kristna kyrkans historia; History of the Christian church; social discourse; modernity; social work; evangelicalism; reformism; confessionalism; stewardship; social conservatism; Church of Sweden; deaconess; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to see how proponents of diaconia justified the establishment of three Swedish diaconal institutions: Diaconissanstalten 1851 (The Institution for Deaconesses, Stockholm, now Ersta diakonissällskap/Ersta Association for Diaconal Work), Stockholms Stadsmission 1853 (The Stockholm City Mission) and Svenska Diakonanstalten 1898 (The Swedish institution for Deacons, first in Gävle, from 1905 in Stockholm, now Stiftelsen Stora Sköndal/The Stora Sköndal Foundation). Included is also a study of how diaconal work was justified in Sweden in the post-war period, a time when religious neutrality within health care and education was high on the political agenda. LÄS MER

 2. 2. Liv och över nog. Den tidiga pingströrelsens spiritualitet

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Ulrik Josefsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General; Teologi; Theology; Religious Identity; Spirituality; Pentecostalism; Swedish Pentecostal Movement; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : In this thesis the spirituality in the early Swedish Pentecostal Movement is studied. The main material is the Movement's weekly magazine Evangelii Härold (EH). The period is 1913?1921. Spirituality is defined here as the lived religious life. LÄS MER

 3. 3. Samvete och samvetsfrihet : en analys av samvetskonflikter i det svenska samhället och av begreppen samvete och samvetsfrihet

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Mats Aldén; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Conscience; Kristen teologi allmän; Moral Psychology; General; Ethics; Lutheran Ethics; Freedom of Conscience; Christian Ethics; Conscientious Refusal; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ; Moral science; Morallära;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and analyse four conflicts and two concepts. Four conflicts of conscience found in Swedish society are studied in the second chapter. 2.2 - the state’s requirement that all male citizens do military service and the citizen’s right to refuse to do military service. LÄS MER

 4. 4. Sola Kerygma-Kanon utan kanon Ett studium om bibelkanons relativa funktion i förhållande till dess normativa användbarhet

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Per Saxholm; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hermeneutik; kanonologi; systematisk teologi; kerygmatisk teologi; bibelfrågor; kanonhistorik; teologihistorik; systematisk hermeneutik; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Systematic theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Systematisk teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : Det finns en uppfattning om bibeln som en bestämt avgränsad oföränderlig samling heliga skrifter. Men det sätt som bibeln tillkommit på och hur textsamlingen har använts i den kristna traditionen visar en mer komplicerad mångfald och förändring. LÄS MER

 5. 5. Unification and Conflict. The Church Politics of Alonso de Montúfar OP, Archbishop of Mexico, 1554-1572

  Detta är en avhandling från Swedish Institute of Missionary Research

  Författare :Magnus Lundberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Alonso de Montúfar; Mexico; Mission; Missionary Methods; Roman Catholic Church; Religious Orders; Our Lady of Guadalupe; Cathedral Chapters; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General; New Spain; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I centrum för min avhandling står den spanske dominkanen Alonso de Montúfar (ca.1489-1572) som mellan 1554 och 1572 var ärkebiskop av Mexiko. LÄS MER