Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Systematisk teologi"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Systematisk teologi.

 1. 1. Kyrklig och social reform : : motiveringar till diakoni 1845-1965

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Elisabeth Christiansson; Ersta Sköndal högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; diaconia; deacon; systematisk och praktisk ; Kristna kyrkans historia; History of the Christian church; social discourse; modernity; social work; evangelicalism; reformism; confessionalism; stewardship; social conservatism; Church of Sweden; deaconess; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to see how proponents of diaconia justified the establishment of three Swedish diaconal institutions: Diaconissanstalten 1851 (The Institution for Deaconesses, Stockholm, now Ersta diakonissällskap/Ersta Association for Diaconal Work), Stockholms Stadsmission 1853 (The Stockholm City Mission) and Svenska Diakonanstalten 1898 (The Swedish institution for Deacons, first in Gävle, from 1905 in Stockholm, now Stiftelsen Stora Sköndal/The Stora Sköndal Foundation). Included is also a study of how diaconal work was justified in Sweden in the post-war period, a time when religious neutrality within health care and education was high on the political agenda. LÄS MER

 2. 2. Liv och över nog. Den tidiga pingströrelsens spiritualitet

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Ulrik Josefsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General; Teologi; Theology; Religious Identity; Spirituality; Pentecostalism; Swedish Pentecostal Movement; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studeras den tidiga pingströrelsens spiritualitet. Huvudmaterialet har hämtats från rörelsens veckotidning Evangelii Härold. Den period som studeras är 1913?1921. Spiritualitet definieras här som det levda religiösa livet. LÄS MER

 3. 3. Samvete och samvetsfrihet : en analys av samvetskonflikter i det svenska samhället och av begreppen samvete och samvetsfrihet

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Mats Aldén; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Conscience; Kristen teologi allmän; Moral Psychology; General; Ethics; Lutheran Ethics; Freedom of Conscience; Christian Ethics; Conscientious Refusal; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ; Moral science; Morallära;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen har flera uppgifter, som på olika sätt hör ihop. Den första uppgiften går ut på att undersöka samvetskonflikter i det svenska samhället. I denna typ av konflikt är samvete och samvetsfrihet centrala begrepp och de är viktiga för att förstå och ta ställning i konflikterna. LÄS MER

 4. 4. Sola Kerygma-Kanon utan kanon Ett studium om bibelkanons relativa funktion i förhållande till dess normativa användbarhet

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Per Saxholm; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hermeneutik; kanonologi; systematisk teologi; kerygmatisk teologi; bibelfrågor; kanonhistorik; teologihistorik; systematisk hermeneutik; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Systematic theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Systematisk teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : Det finns en uppfattning om bibeln som en bestämt avgränsad oföränderlig samling heliga skrifter. Men det sätt som bibeln tillkommit på och hur textsamlingen har använts i den kristna traditionen visar en mer komplicerad mångfald och förändring. LÄS MER

 5. 5. Unification and Conflict. The Church Politics of Alonso de Montúfar OP, Archbishop of Mexico, 1554-1572

  Detta är en avhandling från Swedish Institute of Missionary Research

  Författare :Magnus Lundberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Alonso de Montúfar; Mexico; Mission; Missionary Methods; Roman Catholic Church; Religious Orders; Our Lady of Guadalupe; Cathedral Chapters; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General; New Spain; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I centrum för min avhandling står den spanske dominkanen Alonso de Montúfar (ca.1489-1572) som mellan 1554 och 1572 var ärkebiskop av Mexiko. LÄS MER