Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionssociologi.

 1. 1. Kvalitet i livslånga tjänsterelationer Svenska kyrkan ur tjänsteteoretiskt och religionssociologiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Karlstad : Institutionen för ekonomi, Centrum för tjänsteforskning, Univ

  Författare :Per Pettersson; Karlstads universitet.; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap; Church of Sweden; critical incident; customer; individualism; lifelong; lifetime perspective; logic; paradigm; producer; quality; relationship; religion; secularisation; service; service society; social mechanism; values.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Sociology of Religion; Religionssociologi; Religion; values; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to clarify the social mechanisms that affect people'srelationships with the Church of Sweden. Interest is primarily focused on the majorityof the Swedish population who belong to the Church of Sweden, but who rarely makeuse of its services. This aim is accomplished in two ways. LÄS MER

 2. 2. Från invandrarkyrka till mångkulturellt samfund : En kyrkosociologisk analys av katolska kyrkan i Sverige från 1970-tal till 1990-tal

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Gärde; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; religionssociologi; religionssociologi; Religion; The Roman Catholic Church; Sweden; Sociology of religion; ecclesiology; culturalanthropology; multiculturalism; civil society; immigration; integration; inculturation; Liberal andConservative churches; secularism; church and management; strategic planning; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : This dissertation is focusing upon the Catholic Church of Sweden and her transformation from a marginal minority church of immigrants to a multicultural congregation, which has become the second in size after the Lutheran State Church. The process of change is studied in relation to the Swedish Immigration's Policy and the different existing cultural paradigms that have existed since the Second World War. LÄS MER

 3. 3. Svenska kyrkans sociala arbete – för vem och varför? En religionssociologisk studie av ett diakonalt dilemma

  Detta är en avhandling från Sköndal : Ersta Sköndal Högskola

  Författare :Charlotte Engel; Ersta Sköndal högskola.; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Sociology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionssociologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; religionssociologi; religionssociologi; Diakoni; socialt arbete; Svenska kyrkan; marginalisering; marginaliserade grupper; sekularisering; religionssociologi;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation has been to investigate how well diaconal work in seven chosen parishes corresponds to an official definition of the diaconal task of the Church of Sweden as above all to represent and direct activities towards the most disadvantaged and/or marginalised groups in society, a definition that well corresponds to the general expectations of the Swedish people regarding the role of the Church.The empirical ground for the dissertation comes from diaconal inventories built mainly on a comprehensive interview material with parish workers and appointed representatives in the chosen parishes. LÄS MER

 4. 4. Den kyrkliga diakonins roll inom ramen för två välfärdssystem En jämförande fallstudie av två diakoniinstitutioner i Sverige och Tyskland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Religionssociologi

  Författare :Annette Leis; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; welfare and religion; Swedish welfare state; German social state; diaconal institutions; third sector; voluntary sector; Church of Sweden; Evangelical Church in Germany EKD ; church diaconia; health care; hospitals; diaconal profile; principle of subsidiarity; Religionssociologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Sociology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionssociologi; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : By conducting a case study of two diaconal institutions, Samariterhemmet in Uppsala/Sweden and the Evangelisches Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V. in Germany, the thesis compares the roles of church diaconal work within the Swedish and the German welfare system. LÄS MER

 5. 5. Religion, rock och pluralism En religionssociologisk studie av kristen diskurs om rockmusik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andreas Häger; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; discourse; institutional Christianity; legitimation; pluralism; popular culture; popular music; qualitative analysis; religion; religious symbols; rock music; symbolic universe; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; religionssociologi; The Sociology of Religion;

  Sammanfattning : Rock music has during all of its almost 50 years of existence been the subject of criticism and debate. Much of this criticism has risen from religious circles. But also in these circles, rock music has its advocates. This thesis studies the reactions to rock music by spokespersons for institutional Christianity. LÄS MER