Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 659 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen.

 1. 1. Komediant och riksförrädare Handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annie Mattsson; Marie-Christine Skuncke; Ann Öhrberg; Karin Sennefelt; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetoric; political culture; Sweden; eighteenth century; Gustav III king of Sweden; 1746–1792 ; underground literature; manuscript studies; libel and slander; Retorik; politisk kultur; Sverige – historia; Gustav III; censur; handskrifter; pamfletter; smädelser; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Rhetoric; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Retorik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The opposition against Gustavus III (1746–1792) had limited access to the printing press, but managed to spread a variety of political pamphlets through clandestine manuscripts. The main purpose of the dissertation is to analyse this communication and thereby enhance our understanding of the political culture of the period. LÄS MER

 2. 2. Medborgarskap och diskriminering : Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860-1920

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carl Henrik Carlsson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; aliens; anti-Semitism; bureaucratic distance; business cycles; cabinet acts; citizenship; closure; discourse; discrimination; Eastern Jews; Eastern Jew phobia; Eastern Europe; foreigners; freedom to trade; Jews; migration; naturalisation; peddling; Poland; Russia; Russophobia; social contract; Sweden; 1860–1920; xenophobia; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study whether discrimination arose in connection with applications for naturalisation in Sweden between 1860 and 1920.The number of naturalisation applications during the period studied was 11,242, of which 1,774 (16%) were from Eastern Jews, here defined as Jewish subjects of the Russian Tsar, and from the states that emerged after the fall of the Russian Empire. LÄS MER

 3. 3. Klostren och reformationen. : Upplösningen av kloster och konvent i Sverige 1523-1596

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma

  Författare :Martin Berntson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Church history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Kyrkohistoria; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Staten, samhället och superiet : Samhällsorganisatoriska principer och organisatorisk praktik kring dryckenskapsproblemet och nykterhetssträvandena i stat, borgerlig offentlighet och associationsväsende ca 1770-1900

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Båtefalk; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; societal and social transition; capitalsim; State; State sphere; society; civil society; bürgerliche Öffentlichkeit; civil sphere; temperance; temperance societies; voluntary associations; mass organizations; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this study is, in a narrow sense, to analyze organizational principles and practices concerning the breakthrough and institutionalazation of a State alcohol policy, connected with the introduction of temperance interests and organizational ideals in Sweden during the 1800s. But it is not these issues in themselves that are at stake, but rather different models and modes for organizing the whole of society. LÄS MER

 5. 5. Himlajord och handelsvara. : Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880

  Detta är en avhandling från Lund : Lund university press

  Författare :Ulla Rosén; [1994]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; agrarkapitalism; ägande; jordfördelning; försäljning; arv; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Agricultural history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Agrarhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER