Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Medicinens historia"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Medicinens historia.

 1. 1. Kampen om Kvinnan Professionalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi 1860-1925

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Ulrika Nilsson; Uppsala universitet.; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of science and ideas; history of medicine; science and technology studies; constructions of gender; professionalisation; medicalisation; homosociality; heteronormativity; gynaecology; abdominal surgery; uterine massage; medical images; women s movement; 1860 s-1920 s; Sweden; Karolinska Institutet; Uppsala University; Lund University; Idé- och lärdomshistoria; History of medicine; Medicinens historia; History of medicine;

  Sammanfattning : This thesis investigates how gynaecology was established as a medical speciality in Sweden in the 1860s and onwards. Gender, power, professionalisation and the production of scientific knowledge are central themes. LÄS MER

 2. 2. Flickan i medicinen ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Anna-Karin Frih; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Girls; Boys; Gender; Youth; Illness; Chlorosis; History of Medicine; 19 th Century; 20 th Century; Popular Medicine; Scientific Medicine; Health Studies; flickor; pojkar; ungdom; sjuklighet; genus; medicin; 1800-tal; 1900-tal; genus; läkare; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of medicine; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Medicinens historia; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Historia; History;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to study and analyze how concepts of childhood and adolescence were constructed in scientific medicine during the period 1870 to 1930. The focus in the first part of the thesis is to study the sick girl as a stereotype in 1870–1900. LÄS MER

 3. 3. Höstens spöke de svenska polioepidemiernas historia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson

  Författare :Per Axelsson; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of medicine; polio; history of medicine; history of diseases; demography; medical science; preventive measures; vaccination; health care; disability; therapeutics; Sweden; 20th century; Medicinhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of medicine; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Medicinens historia; historia; History;

  Sammanfattning : Polio epidemics appeared in Sweden in 1881 and at the turn of the 20th century the disease became an annual feature in the epidemiological pattern. Due to vaccination starting in 1957 epidemics ceased to exist in Sweden around 1965. LÄS MER

 4. 4. Folkhälsa som pedagogiskt projekt. : Bilden av hälsoupplysning i statens offentliga utredningar

  Detta är en avhandling från Studies in Education, Uppsala

  Författare :Ulf Olsson; Uppsala universitet.; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; Education; health promotion; health education; social medicin; lifestyle; discourse; governmentality; Pedagogik; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of medicine; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Medicinens historia; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Nursing education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Vårdpedagogik; Folkhälsa; hälsopedagog; Foucault; diskurs; genealogi.;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on educational dimensions of public health as they appear in the texts of govemmental committees on Public Health (SOU) from the middle of 1930's to the middle of 1990's. By educational dimensions is meant intention to influence peoples attiudes and behaviours. LÄS MER

 5. 5. Die Seuchen der Kreuzzüge : Krankheit und Krankenpflege auf den bewaffneten Pilgerfahrten ins Heiligen Land

  Detta är en avhandling från Würzburg : Königshausen & Neumann

  Författare :Thomas Gregor Wagner; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Krankheit; Krankenpflege; Hospital; Seuchen; Kreuzzug; Pilgerfahrt; Heiliges Land; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of medicine; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Medicinens historia; History of Sciences and Ideas; Idé- och lärdomshistoria; History; Historia;

  Sammanfattning : Die Kreuzzugspredigt Papst Urbans II. am 27. November 1095 hatte Volksmassen in Bewegung versetzt. Zwei Jahrhunderte hindurch brachen christliche Heere zur Befreiung Jerusalems auf, doch nur ein Bruchteil der „bewaffneten Pilger“ gelangte ins Heilige Land. LÄS MER