Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi.

 1. 1. Kunskapens gräns, gränsens vetande En fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Jonna Bornemark; Södertörns högskola.; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Phenomenology; transcendence; body; limit; female mystics; philosophy of religion; intersubjectivity; Edmund Husserl; Edith Stein; Max Scheler; Mechthild von Magdeburg;

  Sammanfattning : Hur gränsen mellan det egna och det främmande ska dras är en central fråga inom den fenomenologiska traditionen, en fråga som här undersöks i ett religionsfilosofiskt sammanhang. På vilket sätt kan vi överskrida oss själva mot det främmande och ogripbara, och på vilket sätt är denna möjlighet förbunden med vår egen kroppslighet?Dessa teman utvecklas i en serie diskussioner av filosofer som Edmund Husserl, Max Scheler och Edith Stein. LÄS MER

 2. 2. Frege och idén om det givna : En undersökning av logisk form och idén om ett begreppsligt givet innehåll i språket

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Thorsten Johansson; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; sense; reference; Sinn; Bedeutung; representations; logical form; intuitions; conceptual content; idealism; realism; a priori; judgements; truth; existence; objectivity; justification; assertion; Filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen; Theoretical Philosophy; Teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : This study is an investigation of some main problems of the philosophy of language initiated by Gottlob Frege. Frege wanted to show that there is a conceptual content in expressions that is not the same as the psychological associations given in intuitions. He also wanted to show that such a content is objective and independent of thesubject. LÄS MER

 3. 3. Vetenskapens verklighet : Om motsättningen mellan realism och konstruktivism i vetenskapsfilosofin

  Detta är en avhandling från Uppsala : Filosofiska institutionen

  Författare :Eva Boo Höglund; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theoretical philosophy; constructivism; realism; scientific theory; world; reality; language; Kuhn; Boyd; Teoretisk filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

  Sammanfattning : This thesis investigates the conflict between a constructivist and a realist understanding of scientific theories. It focuses on the constructivism formulated by Thomas S. Kuhn and the realism formulated by Richard Boyd, but also relates these conceptions to other forms of constructivism and realism described in the literature. LÄS MER

 4. 4. Non-linear belief revision : Foundations and applications : by John Cantwell

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :John Cantwell; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; Belief revision; iterated belief revision; non-linear belief revision; epistemic entrenchment; plausibility relations; possibility relations; preferential relations; sources of information; contradictory information; non-prioritised belief revision; AGM; Filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

  Sammanfattning : Three structures for belief revision: plausability relations on states, relations of epistemic entrenchment on propositions and systems of spheres (hypertheories), are generalised to the non-linear (non-connected) case. The further generalisation to the case of sets of such structures is also investigated. LÄS MER

 5. 5. Falling Freely : Anselm of Canterbury on the Will

  Detta är en avhandling från Uppsala : Filosofiska institutionen

  Författare :Tomas Ekenberg; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; Anselm of Canterbury; will; choice; action; free will; determinism; metaphysics; ethics; evil; Filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

  Sammanfattning : This thesis clarifies the concept of will in Anselm of Canterbury in the context of his overall theologico-philosophical project. The will is central to Anselm's understanding of freedom of choice (libertas arbitrii), which he defines as “the power to keep rightness of will”. LÄS MER