Sökning: "HR"

Visar resultat 1 - 5 av 403 avhandlingar innehållade ordet HR.

 1. 1. Personalarbete och HR-transformation - om samspel och relationer mellan linjechefer och HR-medarbetare

  Författare :Per Thilander; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personell work; line managers; HR professionals; interaction; interplay; HR transformation; shared service; institutional theory; rationalism; relationism; case study; armed forces;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Därför fick jag bara Godkänt... : Bedömning i karaktärsämnen på HR-programmet

  Författare :Helena Tsagalidis; Robert Höghielm; Per Gerrevall; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; types of knowledge; theoretical knowledge; practical mastery; appropriate action; reflection; key qualification; specific vocational knowledge and skills; levels of expertise; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The thesis aims at establishing what teachers of programme specific subjects state is the foundation for their assessment at the Hotel and Restaurant Programme (HR-programme). The theoretical framework of the thesis is based on social constructionism. The respondents were practising teachers of programme specific subjects at HR-programme. LÄS MER

 3. 3. Human Resource Management in Project-Based Organisations : Challenges, Changes, and Capabilities

  Författare :Karin Bredin; Jonas Söderlund; Henrik Holt Larsen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HRM; project-based organisations; people management systems; people capability; project management; line management; HR department; project capability; personalarbete; people capability; projektledning; linjechef; HR-avdelning; projekt; HRM; projektbaserade organisationer; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This doctoral thesis addresses human resource management in project-based organisations. The aim is to explore the challenges for HRM in project-based organisations and the changes in people management systems to meet these challenges. The thesis consists of a compilation of six papers and an extended summary. LÄS MER

 4. 4. Samarbete mellan kund och företagshälsovård : Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete

  Författare :Lisa Schmidt; Lotta Dellve; Ann-Beth Antonsson; Håkan Alm; Jan Johansson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational health services; client customer; collaboration; preventive occupational health and safety management; NPM; HR; mechanism; Företagshälsovård; kund; samarbete; förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete; NPM; HR; mekanism; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare när det saknas kunskap och kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) anlita en företagshälsovård (FHV) eller liknande resurs. Detta bygger på en programteori där FHV förväntas vara den externa resurs som behövs för arbetsgivare och arbetsplatser i arbetsmiljöarbetet. LÄS MER

 5. 5. Nanofluidics for Static and Dynamic DNA-Protein Interaction Studies - Repair of Double-Strand Breaks from a Single-Molecule Perspective

  Författare :Robin Öz; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Single-molecule; Protein; NHEJ; Dynamic; DNA repair; HR; Biomolecule interactions; Microscopy; Fluorescence; Nanofluidics;

  Sammanfattning : Double-strand breaks (DSBs) is one of the most lethal forms of DNA damage. A single DSB may result in stalling of vital cellular machineries, and thus, requires immediate measures by the cell. LÄS MER