Sökning: "H. influenzae"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden H. influenzae.

 1. 1. Immunogenicity and protective potential of Protein D of Haemophilus influenzae against H. influenzae infection

  Detta är en avhandling från Medical Microbiology, Lund University

  Författare :Mustafa Akkoyunlu; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microbiology; bactericidal assay; mucosal immunity; otitis media; vaccine; H. influenzae; protein D; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Both Haemophilus influenzae type b (Hib) and nontypeable H. influenzae (NTHi) are important human pathogens causing invasive and mucosal infections. Currently there are number of vaccines available against Hib infections. LÄS MER

 2. 2. Invasive disease by Haemophilus influenzae in Sweden in the era of the H. influenzae type b vaccine

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Fredrik Resman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Haemophilus influenzae; sepsis; epidemiology; antimicrobial resistance; bacterial adhesion;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig svensk sammanfattning Har allvarliga infektioner orsakade av bakterien Haemophilus influenzae försvunnit? En undertyp av H. influenzae, typ b (Hib), var tidigare en fruktad orsak till struplocksinflammation, hjärnhinneinflammation och svår blodförgiftning hos små barn. LÄS MER

 3. 3. Haemophilus influenzae – typing, epidemiology and beta-lactam resistance

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Viktor Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; benzylpenicillin; beta-lactam resistance; beta-lactams; BLNAR; capsule typing; clonal; Haemophiilus influenzae; Hib; MALDI-TOF MS; MLST; NTHi; serotyping; virulence; epidemiology;

  Sammanfattning : Haemophilus influenzae är en bakterie som lever i människans luftvägar. Ofta orsakar bakterien ingen skada hos personen som bär den, men ibland orsakar H. influenzae luftvägsinfektioner såsom öroninflammation hos barn, akut försämring hos patienter med kroniskt obstruktiv luftvägssjukdom (KOL) samt lunginflammation. LÄS MER

 4. 4. Haemophilus influenzae adhesins and the innate immune response

  Detta är en avhandling från Medical Microbiology, Lund University

  Författare :Elena Ronander; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; inflammation; Haemophilus influenzae; Haemophilus surface fibrils; complement; innate immune response; protein E; respiratory epithelium; adhesins;

  Sammanfattning : Haemophilus influenzae is a human specific Gram-negative respiratory tract pathogen. Encapsulated H. influenzae strains exist in six different serotypes a-f, of which type b (Hib) is the most virulent. Hib is protected by the polysaccharide capsule when invading the blood circulaton and may cause diseases such as meningitis and epiglottitis. LÄS MER

 5. 5. Survival strategies of the human respiratory tract pathogen Haemophilus influenzae

  Detta är en avhandling från Medical Microbiology, Lund University

  Författare :Teresia Hallström; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; bacteriology; virology; Haemophilus influenzae; IgD-binding; protein structure of Hsf; Microbiology; The complement system; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Haemophilus influenzae is an important respiratory tract pathogen responsible for a variety of infections in humans. Encapsulated H. influenzae belongs to one of six serotypes (a-f), of which type b is the most virulent one causing serious and sometimes life-threatening diseases (e.g. LÄS MER