Sökning: "Högskolan i Halmstad."

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Högskolan i Halmstad..

 1. 1. Entreprenörers delaktighet i att producera redovisning

  Detta är en avhandling från Halmstad : Högskolan i Halmstad (SIRE)

  Författare :Marita Blomkvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : I syfte att utveckla kunskap om redovisning i en entreprenöriell kontext fokuserar denna studie på att beskriva och analysera om entreprenörer deltar när företagets årsredovisning produceras. Om entreprenörer deltar var dessutom syftet att beskriva och analysera hur entreprenörer deltar samt att förklara varför de deltar i denna process. LÄS MER

 2. 2. The role of the entrepreneur in the international new venture – opening the black box

  Detta är en avhandling från Halmstad : Högskolan i Halmstad

  Författare :Navid Ghannad; Svante Andersson; Karin Jonnergård; Per Servais; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International New Venture INV ; entrepreneur; international entrepreneurship; internationalization process; psychic distance; innovation; sense-making; opportunity recognition; opportunity exploitation; childhood experience; mental model; small and medium-sized enterprises SME ;

  Sammanfattning : Despite significant research output in recent decades on international new ventures (INVs),little attention has been paid to understanding the processes and conditions under whichthe entrepreneur identifies and exploits an opportunity and subsequently creates valuewithin the firm. As a result, the dynamics involved in the role of the entrepreneur during theestablishment and internationalization of INVs remain in a black box. LÄS MER

 3. 3. Cooperative Context-Aware Setup and Performance of Surveillance Missions Using Static and Mobile Wireless Sensor Networks

  Detta är en avhandling från Halmstad : Högskolan i Halmstad

  Författare :Edison Pignaton de Freitas; Tony Larsson; Carlos Eduardo Pereira; Franz Josef Rammig; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Surveillance systems; Wireless sensor network; Cooperative sensors; Mobile sensors; Biologically-inspired networking; Context awareness;

  Sammanfattning : Surveillance systems are usually employed to monitor wide areas in which their usersaim to detect and/or observe events or phenomena of their interest. The use ofwireless sensor networks in such systems is of particular interest as these networks can provide a relative low cost and robust solution to cover large areas. LÄS MER

 4. 4. Utbildningskultur lärande i högre utbildning

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Oskar Gedda; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; utbildningskultur; högre utbildning; Universitetspedagogik; Praktik; Lärande; Communities of practice; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : När börjar ett arbete och när slutar det? Denna avhandlings formella början var hösten 2011, och den föregicks av en licentiatuppsats som påbörjades 2004. Det var alltså för 10 år sedan som de grundläggande frågorna formulerades och som detta kunskapsbyggande blev en del av min vardag. LÄS MER

 5. 5. Skolformens komplexitet elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Therése Mineur; Magnus Tideman; Thomas Strandberg; Helena Hemmingsson; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pupils with intellectual disability; upper secondary school; special schools; school organization; categorization; Handikappvetenskap; Disability Science;

  Sammanfattning : The Swedish upper secondary education consists of different types of schools. One type of school is the upper secondary for pupils who have assessed as having an intellectual disability. LÄS MER