Sökning: "Högskolan i Borås."

Visar resultat 1 - 5 av 297 avhandlingar innehållade orden Högskolan i Borås..

 1. 1. I främsta rummet planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus

  Detta är en avhandling från Borås : Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och Göteborgs universitet

  Författare :Krister Johannesson; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Library and information science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Biblioteks- och informationsvetenskap; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Academic library buildings; College and university libraries; Architecture and building; Discourse analysis; Architectural design; Programming and planning; Librarians; Architects; Professions; Akademiska biblioteksbyggnader; Universitets- och högskolebibliotek; Arkitektur; Planering; Bibliotekarier; Arkitekter; Professioner; Academic library buildings; College and university libraries; Architecture and building; Discourse analysis; Architectural design; Programming and planning; Librarians; Architects; Professions; academic library buildings; college and university libraries; architecture; discourse analysis; architectural design; programming and planning; librarians; architects; professions; building; Social fields; Discourses; Librariarians;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate planning processes for academic library buildings and the outcomes of such processes. This is accomplished through a case study utilising discourse analysis. LÄS MER

 2. 2. Predictive Techniques and Methods for Decision Support in Situations with Poor Data Quality

  Detta är en avhandling från Örebro University

  Författare :Rikard König; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Borås.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; Teknik; Technology; Rule Extraction; Genetic Programming; Uncertainty estimation; Machine Learning; Artificial Neural Networks; Data Mining; Information Fusion; rule extraction; genetic programming; uncertainty estimation; machine learning; artificial neural networks; information fusion; Computer Science; data mining;

  Sammanfattning : Today, decision support systems based on predictive modeling are becoming more common, since organizations often collect more data than decision makers can handle manually. Predictive models are used to find potentially valuable patterns in the data, or to predict the outcome of some event. LÄS MER

 3. 3. Utilizing Diversity and Performance Measures for Ensemble Creation

  Detta är en avhandling från Örebro universitet

  Författare :Tuve Löfström; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Borås.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Teknik; Technology; Ensemble Learning; Machine Learning; Diversity; Artificial Neural Networks; Data Mining; Information Fusion; ensemble learning; machine learning; diversity; artificial neural networks; information fusion; Computer Science; data mining;

  Sammanfattning : An ensemble is a composite model, aggregating multiple base models into one predictive model. An ensemble prediction, consequently, is a function of all included base models. Both theory and a wealth of empirical studies have established that ensembles are generally more accurate than single predictive models. LÄS MER

 4. 4. Designprinciper för handlingskvalitet i samverkan : ett multiorganisatoriskt perspektiv på tredjepartslogistik

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet

  Författare :Sandra Haraldson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Borås.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; handlingsmönster; Informatics; verksamheter; struktur; handlingskvalitet; tredjepartslogistik;

  Sammanfattning : Verksamheter konstitueras av handlingar. För att effektivisera en verksamhet är det därför lämpligt att studera dess handlingar och hur de kan struktureras i syfte att uppnå handlingskvalitet. Att IT-system kan användas som ett verktyg för att effektivisera en verksamhet är inget anmärkningsvärt påstående. LÄS MER

 5. 5. Samverkan och gränser studier av samverkansprojekt i offentlig sektor

  Detta är en avhandling från Högskolan i Borås

  Författare :Mikael Löfström; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interorganisational collaboration; collaboration project; public organisation; boundary organisation; collaboration;

  Sammanfattning : The collaboration projects studied in this thesis originate from national experiments that took place from the late 1990s to the early 2000s. In those experiments, attempts were made to determine whether collaboration could, as part of the organization of the public sector, generate welfare gains for both the individual user and society as a whole. LÄS MER