Sökning: "Högskolan I Kalmar."

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Högskolan I Kalmar..

 1. 1. Skivbolag i Sverige musikföretagandets 100-åriga institutionalisering

  Detta är en avhandling från Kalmar : Högskolan i Kalmar

  Författare :Kjell Arvidsson; Svante Leijon; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; institution; institutional entrepreneurs; organizational fields; institutional process; music business; record companies.; institution; institutionella entreprenörer; organisatoriska fält; institutionell process; musikindustri; skivbolag; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Organisation theory; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Record Companies in Sweden- 100 years of music businessinstitutionalisationThis thesis is about the development of Record Companies in Sweden over more then hundred years. The Aim is to understand the role of the record company in the change of the music industry by narrating and interpreting its development. LÄS MER

 2. 2. I främsta rummet planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus

  Detta är en avhandling från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås och Göteborgs universitet

  Författare :Krister Johannesson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; academic library buildings; college and university libraries; architecture; discourse analysis; architectural design; programming and planning; librarians; architects; professions; building;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate planning processes for academic library buildings and the outcomes of such processes. This is accomplished through a case study utilising discourse analysis. LÄS MER

 3. 3. I främsta rummet : planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus

  Detta är en avhandling från Borås; Göteborg : Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås och Göteborgs universitet

  Författare :Krister Johannesson; Geir Vestheim; Jan Nolin; Maj Klasson; Nan Dahlkild; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Academic library buildings; College and university libraries; Architecture and building; Discourse analysis; Architectural design; Programming and planning; Librarians; Architects; Professions; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Library and information science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate planning processes for academic library buildings and the outcomes of such processes. This is accomplished through a case study utilising discourse analysis. LÄS MER

 4. 4. I främsta rummet : planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus

  Detta är en avhandling från Borås : Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och Göteborgs universitet

  Författare :Krister Johannesson; Geir Vestheim; Jan Nolin; Maj Klasson; Nan Dahlkild; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Academic library buildings; College and university libraries; Architecture and building; Discourse analysis; Architectural design; Programming and planning; Librarians; Architects; Professions; Akademiska biblioteksbyggnader; Universitets- och högskolebibliotek; Arkitektur; Planering; Bibliotekarier; Arkitekter; Professioner; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Library and information science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Biblioteks- och informationsvetenskap; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate planning processes for academic library buildings and the outcomes of such processes. This is accomplished through a case study utilising discourse analysis. LÄS MER

 5. 5. Skivbolag i Sverige - musikföretagandets 100-åriga institutionalisering

  Detta är en avhandling från Kalmar : Högskolan i Kalmar

  Författare :Kjell Arvidsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER