Sökning: "Högskolan I Halmstad"

Visar resultat 1 - 5 av 212 avhandlingar innehållade orden Högskolan I Halmstad.

 1. 1. Befolkning, samhälle och förändring : Dynamik i Halmstad under fyra decennier

  Författare :Helena Eriksson; Anna-Lisa Lindén; Bernd Hofmaier; Bengt Furåker; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; change; locality; community; reflexivity; innovation; tradition; demography; population; labour market; Sociology; Sociologi; labour market;

  Sammanfattning : Changes in society are often discussed on an aggregated level and it is argued that society is changing from a modern industrial society to a post-industrial society. Through studying changes on a local level it is possible to study the complexity and variations of the general and aggregated theories of societal changes, and place changes in a context of time and place. LÄS MER

 2. 2. Entreprenörer som redovisare : bokslutsprocessen i Gasellföretag

  Författare :Marita Blomkvist; Olov Olson; Fröystein Gjesdal; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Financial accounting; the year-end procedures; participation; entrepreneurship; entrepreneurs; agency-theory; fast growing firms; Gazelle firm; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Entrepreneurs seem to be highly valuable for the firms in which they are involved. However, the knowledge of the role of accounting in a context of entrepreneurship is limited. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet : skolan som hälsofrämjande arena

  Författare :Marie Wilhsson; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Sara Högdin; Charli Eriksson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent; optimism; school-related stress; health promotion; sense of coherence; ungdomar; optimism; skolrelaterad stress; hälsofrämjande arbete; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om perspektiv på ungdomars hälsa som utgångspunkt för att utveckla hälsofrämjande insatser i skolan. Metod: Studie I hade en kvantitativ beskrivande tvärsnittsdesign. LÄS MER

 4. 4. Dual Careers of Swedish University Student-Athletes : A Synthesis of Holistic Developmental and Ecological Approaches

  Författare :Lukas Linnér; Natalia Stambulova; Kristina Ziegert; Judy Van Raalte; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; dual career; student-athlete; university; holistic developmental approach; holistic ecological approach; and dual career assistance; dubbel karriär; elitidrottande student; universitet; holistiskt utvecklingsperspektiv; holistiskt ekologiskt perspektiv; och stödmodell;

  Sammanfattning : The Swedish dual career (DC) system has a history of providing support at the gymnasium/upper secondary level since the early 1970s. Since 2012, there has been a call from the European Union to member states to develop a support provision throughout athletes’ DCs based on national research. LÄS MER

 5. 5. Barncentrerat förhållningssätt i perioperativ vård

  Författare :Carina Sjöberg; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Ing-Marie Carlsson; Stefan Nilsson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childcentered care; Perioperative care; Anesthetic Nursing; Barncentrerad vård; Perioperativ vård; Anestesiologisk omvådnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns möjligheter att involveras i den perioperativa vårdkontexten kan förbättras med ett barncentrerat förhållningssätt. För att uppnå detta behöver hänsyn både tas till att barn är beroende av sin familj och att de som enskilda individer ska involveras och vara medaktörer i sin vård. LÄS MER