Sökning: "Hållbar utveckling av Inger Björneloo"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hållbar utveckling av Inger Björneloo.

  1. 1. Innebörder av hållbar utveckling: en studie av lärares utsagor om undervisning

    Författare :Inger Björneloo; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hållbar utveckling;

    Sammanfattning : .... LÄS MER