Sökning: "Hållbar design"

Visar resultat 1 - 5 av 144 avhandlingar innehållade orden Hållbar design.

 1. 1. Negotiating Tensions : Designers’ responsibilities in democratic entanglements

  Författare :Maja Frögård; Bo Westerlund; Jonathan Metzger; Moa Matthis; Erling Björgvinsson; KTH; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; design; workshop; co-design; democracy; entanglements; tensions; responsibilities; framing; negotiation; proposals; participatory design; urban planning; Art; Technology and Design; Konst; teknik och design;

  Sammanfattning : This thesis concerns the roles and responsibilities of designers when we design workshops with democratic ambitions. Reflecting on my experiences from making co-design workshops for citizen participation to support sustainable urban development in municipal planning processes, I inquire into designers’ societal entanglements and explore these from democratic, social, political and designerly perspectives. LÄS MER

 2. 2. Transtructures : prototyping transitional practices for the design of postindustrial infrastructures

  Författare :Lorenzo Davoli; Johan Redström; Cameron Tonkinwise; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Infrastructures; transition design; postindustrial design; system design; drones; participation; design practices; automation; hacking; logistic; telecommunications; sustainable development; hållbar utveckling; design; design;

  Sammanfattning : This dissertation is about 'transtructures', a term coined to describe new kinds of infrastructures that are more attentive and responsive to the needs of contemporary society, its emerging economies and technological capabilities. The purpose of this inquiry is to begin to explore the character and possibilities of a design practice that could guide responsibly and ethically the transition of existing industrial infrastructures towards these new configurations: what processes it could follow, and what materials it could include. LÄS MER

 3. 3. Designing Together: A Frugal Design Approach. Exploring Participatory Design in a Global North-South Cooperation Context

  Författare :Helena Hansson; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Design; Hållbar utveckling; Sustainable development; Design; Sverige; Kenya;

  Sammanfattning : Since the turn of the millennium, participatory designers have increasingly begun to engage in collaborative research processes in the so-called Global South, targeting sustainable development. The quest is to take on the larger challenges through cooperative work, and such a design process is here referred to as Global North–South cooperation. LÄS MER

 4. 4. En hållbar trafiklösning för nya Slussen? : Uppfattningar om hållbarhet och hållbar stadsutveckling i Slussenprojektet

  Författare :Jesper Bjarnestam; Eva Andersson; Johan Jansson; Lennart Tonell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainability; sustainable urban development; sustainable development; sustainable city; sustainable cities; sustainable transport; new mobilities; planning; traffic planning; urban planning; policy; hållbarhet; hållbar stadsutveckling; hållbar trafikplanering; hållbara transporter; hållbar utveckling; samhällsplanering; stadsplanering; trafikplanering; fysisk planering; Slussen; Stockholm; Human geography; Kulturgeografi; Geography; Geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis examines perceptions of sustainability and sustainable urban development among actors involved in the project of rebuilding Slussen in central Stockholm. Views on the suggested new traffic solution and what would make a sustainable solution, the concepts of sustainability and sustainable urban development and how these concepts are interpreted and applied as policy, are especially investigated. LÄS MER

 5. 5. Från idé till gestaltningsförslag : fallstudie från Projekt Konstpaus

  Författare :Ulrika Florin; Yvonne Eriksson; Inger Orre; Thomas Porathe; Rune Pettersson; Emilie Karlsmo; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion; Image analysis; Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER