Sökning: "Håkon Lorentzen"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Håkon Lorentzen.

 1. 1. Från idé till handling : en sociologisk studie av frivilliga organisationers uppkomst och fallstudier av Noaks Ark, 5i12-rörelsen, Farsor och morsor på stan

  Författare :Lars-Erik Olsson; Håkon Lorentzen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Voluntary organization; social movement; origin; emergence; resource mobilization; life-cycle; organizer; leadership; entrepreneur; agitator; grievance; discontent; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The origin of voluntary organizations has not been studied much in sociology. This study develops a three-phase model of a voluntary organization origin and three case studies are conducted to try out the model. The aim of the study is to describe and analyze the birth of a voluntary organization and its development. LÄS MER

 2. 2. Om det ideella arbetets betydelse : – en studie om människors livsåskådningar

  Författare :Johan von Essen; Carl Reinhold Bråkenhielm; Lars Svedberg; Håkon Lorentzen; Johan von Essen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Volunteering; civil society; worldview; authenticity; identity; public sphere; citizenship; Systematic theology; Systematisk teologi; Civil society; Worldview; Authenticity; Identity; Public sphere; Citizenship;

  Sammanfattning : The point of departure for this dissertation is the question of how people perceive what it means to be a citizen. In Sweden, voluntary work is a widespread social phenomenon and studying what voluntary work means to people enables the study of an important form of citizenship in contemporary society. LÄS MER