Sökning: "Håkan Nordin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Håkan Nordin.

 1. 1. Fibre reinforced polymers in civil engineering flexural strengthening of concrete structures with prestressed near surface mounted CFRP rods

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Håkan Nordin; Luleå tekniska universitet.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Structural Engineering; Konstruktionsteknik;

  Sammanfattning : Repair and/or upgrading of concrete structures with bonded steel or FRP (Fiber Reinforced Polymers) materials or by use of external tendons have been used for some time. In most cases the bonded on FRP materials are unstressed. LÄS MER

 2. 2. Permanenta eller tillfälliga placeringar? : om lag och verklighet vid flyttningsförbudsbestämmelsens tillämpning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Håkan Nordin; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Omhändertagande av barn; Fosterbarn; Barnavårdslagstiftning; Sverige; Familjehem;

  Sammanfattning : .... LÄS MER