Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Alcohol and disinhibition : a psychoanalytical interpretation

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Håkan Källmén; Uppsala universitet.; [1995]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER