Sökning: "Håkan Källmén"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Håkan Källmén.

 1. 1. Alcohol and disinhibition : a psychoanalytical interpretation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Håkan Källmén; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Measuring Cardinal Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adults : Examining objective measures of hyperactivity, impulsivity, and inattention

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Hanna Edebol; Torsten Norlander; Håkan Källmén; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; Objective measures; Adults; the Quantified Behavior Test Plus; Psychometrics; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The purpose of this licentiate thesis is to examine measures of ADHD in adult persons. An instrument that reports objective measures of cardinal symptoms of ADHD in adult persons is used for this purpose. LÄS MER