Sökning: "Håkan Edeholt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Håkan Edeholt.

  1. 1. Design, innovation och andra paradoxer: om förändring satt i system

    Författare :Håkan Edeholt; [2004]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; generative X; design science; designerly theorization; industrial design; innovative design; feminist standpoint theory;

    Sammanfattning : Based on what I call 'designerly theorization' the dissertation tries to go beyond the divide between theoretical versus practical approaches and inside versus outside perspectives. 'Designerly theorization' is here an approach that raises theoretical issues concerning 'innovative design'. LÄS MER