Sökning: "Håga"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Håga.

 1. 1. Med graven som granne : Om bronsålderns kulthus

  Detta är en avhandling från Uppsala : Arkeologi

  Författare :Helena Victor; Christopher Prescott; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Bronze Age; ritual houses; religion; ancestors; Håga; Arkeologi; Bronsålder; kulthus; religion; förfäder; anfäder; Håga; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The archaeological material used in this thesis consists of ritual Bronze Age houses, different from ordinary dwelling houses in construction and context. My investigation is mainly focused on South Scandinavian Bronze Age material with strong emphasis of the c. LÄS MER

 2. 2. DÄRFÖR UPPSALA Utdrag, iakttagelser och resultat från studien MED UPPSALA I CENTRUM.Uppsalaområdet under bronsålder och äldre järnålder in i vendeltid. En arkeologisk förhistoria baserad på områdets miljöförutsättningar och en GIS-utvecklad kartvärld med Mälardalen, Östersjöbäckenet och Europa som bakgrund

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Lars E. Landström; Frands Herschend; Mats G. Larsson; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bronsålder; järnålder; Uppsala; Mälardalen; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The study describes and explains the geographical, economic and political development in theUppsalaarea from the Bronze age to the Vendel Period.The landscape development was central. In the 1990s 14C datings made it possibly to create maps of this using GIS. The area contains forty thousand known constructions. LÄS MER