Sökning: "Hällristningar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet Hällristningar.

 1. 1. Sagaholm hällristningar och gravritual

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Joakim Goldhahn; Umeå universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Arkeologi; Sagaholm; hällristningar; hällkonst; bronsålder; gravritual; symbolbruk; metafor; metaforiskt tänkande;

  Sammanfattning : Forskningen om den sydskandinaviska hällkonsttraditionen har av tradition varit centrerad kring olika motiv och tolkningar av deras betydelse. Detta är till viss del en naturlig följd av att hällkonsten utgår ifrån bilden som ett kunskapsförmedlande medium. LÄS MER

 2. 2. Bilder av betydelse : hällristningar och bronsålderslandskap i nordöstra Östergötland

  Detta är en avhandling från Lindome : Bricoleur press

  Författare :Katherine Hauptman Wahlgren; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hällristningar; Sverige; Östergötland; bronsåldern;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Brukade bilder Södra Skandinaviens hällristningar ur ett historiebruksperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

  Författare :Per Nilsson; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rock art; South Scandinavian Bronze Age; Iron Age; Uses of the Past; Hällristningar; hällbilder; bronsålder; järnålder; historiebruk; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The timeframe of the south Scandinavian rock art tradition extends from c.1700/1600 to 300 /200 BC. The chronological boundaries of the rock art phenomenon thereby coincide roughly with the timeframe of the Nordic Bronze Age, and rock art figures have come to be understood and interpreted as a Bronze Age phenomenon. LÄS MER

 4. 4. The rock carvings of northern Bohuslän : spatial structures and social symbols

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Ulf Bertilsson; Stockholms universitet.; [1987]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkeologi; Hällristningar; Bronsåldern; Sverige; Bohuslän;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fångstfolkets bilder : en studie av de nordfennoskandiska kustanknutna jägarhällristningarna

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi, Stockholms universitet

  Författare :Christian Lindqvist; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hällristningar; Fennoskandia; Arkeologi; Hällristningar; Fångstsamhällen; Jägare samlare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER