Sökning: "Gustav Westberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Gustav Westberg.

 1. 1. Legitimerade föräldraskap 1870–2010 : En diskurshistorisk undersökning

  Författare :Gustav Westberg; Anders Björkvall; Cecilia Falk; Charlotta Seiler Brylla; Mats Landqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; legitimation; discourse-historical analysis; discourse analysis; interdiscursivity; subject position; social semiotics; parenthood; legitimering; diskurshistoria; diskursanalys; subjektsposition; sociosemiotik; social praktik; föräldraskap; föräldraskapshistoria; moderskap; faderskap; nordiska språk; Scandinavian Languages; Legitimation; Legitimering; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to historize discourses of parenthood by analyzing how they are negotiated and legitimized in Swedish non-literary and wide spread texts published in the 1870s, 1940s and 2010s. The analyzed corpus consists of the following: family and women’s movement magazines from the 1870s; a public counseling brochure and weekly magazines from the 1940s; blog texts; online health counseling; parent magazines; and public welfare information from the 2010s. LÄS MER

 2. 2. Calculi variationum integralium duplicium exercitationes quas venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Emanuel Gabriel Björling ... et Gustavus Vilhelmus Westberg ... Holm. In audit. Gustav. die IX Apr. MDCCCXLII. H. p. m. s., P. III

  Författare :Emanuel Gabriel Björling; Gustaf Vilhelm Westberg; Emanuel Gabriel Björling; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER